/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/19/#ubuntu-dk.txt

Spage?spørgsmål Nogen der kan hjælpe med opsætning/installation af en netværksscanner?  Printeren virker men det ser ikke ud som om jeg kan se scanneren15:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!