/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/19/#ubuntu-se-mote.txt

christofferHakanS har du koll på hangouten?18:04
HakanSNej. Jag vet inte hur man gör.18:05
christofferok18:05
christofferfler som är aktiva på eventet på google + iaf18:05
christofferfår se om någon får igång det18:05
christofferHakanS vi drar igång nu...har du fått länken?18:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!