/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/19/#ubuntu-se.txt

HeManMorrn!06:28
HeMandet bidde Debian på min beaglebone black till slut06:41
Barrevad gör du med din beagle då?06:42
Barremorrn btw06:42
HeManBarre: målet var följande:06:43
HeManBarre: 1. unbox06:43
HeManBarre: 2. ....06:43
HeManBarre: 3. Profit!06:43
Barrehahaha :)06:43
HeManBarre: tanken är att den ska få prata 1-wire och rfxcom06:43
HeManBarre: så jag flyttar över allt som jag kör på min tp-link till den06:44
einandvad går över 1-wire?06:50
MarkusDBXHeMan: nån fördel med beaglebone över rpi? Själv har jag sneglat på cubieboard, mest för att jag vill ha sata och snabbare nic.06:53
HeManBarre: jag skrev förresten en xap-parser i pyparsing06:54
HeManeinand: temperatur bland annat06:54
HeManMarkusDBX: inbyggd flash så man slipper SD-kort, mer io-pinnar, snabbare och modernare processor (ARMv7 vs ARMv6) och vanlig strömplug06:56
HeManMarkusDBX: att den kör ARMv7 gör att det tex finns vettig jvm till den06:56
HeManMarkusDBX: jag har dock inte tänkt köra java på den, men det finns lite intressanta applikationer som pratar rfxcom som kör java06:57
HeManeinand: det är så pass billigt och enkelt att köra så det är lika bra att ha trots att rfxcom med trådlösa givare är enklare att handskas med06:58
HeManeinand: det räcker med ett pull-up-motstånd och en kärnmodul så har man ett fungerande 1-wire-nät06:59
einandjo, det är rejält enkelt07:02
MarkusDBXHeMan: är applikationen hemautomation? Då är det kul med io-pinnar och rfxcom antar jag.07:09
HeManMarkusDBX: jo07:09
HeManMarkusDBX: jag tänkte peta in min ip-telefoni-växel (asterisk) och en jabberserver på den med07:10
larsemilHeMan: du är en jabber. :)07:28
HeManlarsemil: typ07:33
andolHeMan: Vilken xmpp-server lutar då ut? Är själv på väg att flytta arrakis.se till egen xmpp-server, och tycker att http://prosody.im/ verkar lite lockande.07:38
HeManandol: jag har bara kört ejabberd tidigare så den lutar det åt07:38
HeManandol: prosidy verkar också har gssapi-stöd så jag sätter upp den på listan07:39
HeMan*prosody07:40
andolHeMan: Se då bara till att titta på tillräckligt ny version - http://prosody.im/doc/ipv607:40
HeManandol: hmm, Lua07:41
HeManandol: jag är lite kluven till Lua07:42
andolMin enda uppfattning om Lua är att jag tycker att namnet rent ljudmässigt har en trevlig klang.07:43
HeManandol: jag har skrivit en del Lua för min rfxcom-pryl då Lua följer med OpenWRT07:44
MarkusDBXAngående jabber, jag har lite svårt att ens få någon polare att använda instant message idag. Är det vad ni kör på jabbern? Folk är torsk på facebook.08:49
andolMarkusDBX: Jo, privat används jabbern i huvudsak till IM:ande. På jobbet är det dock också en hel del MUC:ande.08:50
andol(Vissa team föredrar IRC medans andra föredrar XMPP MUC.)08:51
HeMantror man kan ansluta till facebook med xmpp men de kör inte s2s vad jag förstår08:53
MarkusDBXSka man bara kommunicera med nördar/utvecklare, speciellt på jobbet så funkar det nog bra, kan jag tro.08:53
HeManså med lite meck kanske man kan få en privat jabberserver att ansluta mot facebooks xmpp08:54
andolMarkusDBX: Är dina vänner för onerdiga? :P08:54
andolHeMan: Typ agera brygga, fast som xmpp-client, istället för annatprotkoll-klient?08:55
HeManandol: typ08:56
MarkusDBXandol: Jag känner nördar och icke nördar. Tyvärr sätter icke nördarna standarder. Lite som att folk idag använder mobiltelefon, och inte amatörradio. =)08:56
HeManandol: jag har aldrig gjort det men gissar att det kan gå08:56
andolMarkusDBX: Det faktum att GoogleTalk (åtminstone fortfarande litegrann) fixar s2s xmpp hjälpte rätt bra med semi-nerdarna.08:57
Kim^JMarkusDBX: Radio, bläää.08:58
larsemilandol: du.08:58
andolandol: jag08:58
larsemilandol: visst är det ISP som sätter glue records?08:59
andollarsemil: Det generella svaret är att glue records bor i föräldrarzonen, och vad gäller ptr-zoner så är det inte-sällan en ISP som sitter på föräldrarzoner. Vad gäller frammåtslagning så ligger du ju närmare rooten, varpå det oftast är i topdomänen gluet ligger, vilket i regel förmedlas via din registrar.09:01
larsemiliis alltså. förmedlat av registrar. tack!09:02
andollarsemil: DS-poster sätts samma väg.09:02
larsemiljag vet inte vad en DS-post är09:03
andollarsemil: http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System_Security_Extensions#How_it_works09:04
andolStäll en fråga, få två svar på köpet :P09:04
christoffer:)09:08
christofferAtt invänta att bli uppringd vid telefonmöten är bland det drygaste =)09:08
christofferenklare när alla ringer någon tjänst med någon kopplingskod09:09
MarkusDBXchristoffer: Om man bara mötet är mellan 2pers vinner man då något på kopplings-tjänsterna?09:13
christofferNja egentligen inte om man bara är två09:13
christofferlite ovisshet blir man väl kanske av med09:14
HenricFick ordning på debian. Var tydligen en inställning i bios jag missat '_'09:15
HenricFörsta jag märkte efter att jag installerat en DE var att det var ju i princip helt tomt på program! SKÖNT! :D09:16
BarreHeMan: spännande09:45
larsemilBarre: 0/10:04
MarkusDBXHaha, hittade en skön "bugg" i en gammal gnome 2.32. Har en panel i toppen, satte auto-hide. Sen råkar jag ha en skärm ovanför min laptop-skärm. Tro det eller ej. Auto-hide, innebär att den drar panelen (fullt synlig) till skärmen ovanför. =)11:13
MarkusDBXslappt kodat =)11:13
Barrelarsemil: \o11:16
HeMandagens notering; larsemil har stort huvud eller kort arm och Barre har litet huvud eller lång arm11:36
larsemiloch heman har för lite att göra jobbet11:37
HeManlarsemil: eller långa fikaraster11:38
larsemilsame same11:38
Barrelarsemil: men ville du något? :)11:39
larsemilBarre: nä. bara vinka11:39
Barre:) trevligt... hej hej11:39
larsemilalso. vår nya kärlek på dalnix: zfs. olle får något i ögonen när man nämner det.11:40
andollarsemil: På vilket OS?11:40
* Barre är orolig att Philip5 tror att Barre sa hej hej och trevligt till det faktum att Philip5 loggade in: så är alltså inte fallet11:40
Philip5Barre: haha, jag tänkte precis så... :D11:41
Barre:P11:41
Philip5Barre: tänkte både att det kanske var till mig men ändå inte...11:42
Philip5önsketänkande.... känner att vi glidigt ifrån varandra Barre11:45
Barrehehe, vilken tur att jag underströk att så inte var fallet då ;)11:45
Philip5hehe11:45
HeManpå tal om glida i från varandra, ska vi ta lunch i Stockholmstrakten snart?11:46
Philip5vore nått11:47
HeManPhilip5: fast du föredrar att kalla det för Uppsala Södra va?11:47
Philip5japp11:48
Philip5allt söder om flogsta är uppsala södra11:48
andolGöteborg Östra? :)11:51
Barrejag vill gärna ta en lunch, det gäller bara att hitta en lucka i schemat :/11:52
* Barre har förövrigt skaffat glasögon...11:52
delhageBarre: dags att prioritera11:53
Barremen jag har glasögon enbart för syns skull....... *badadish*11:53
Barredelhage: true that11:53
delhagehar har11:53
delhagelunch denna vecka?11:55
HeMantorsdag funkar för mig denna veckan11:57
Barreinte för mig :/  fredag är bättre för mig11:59
delhagetror bägge funkar för mig12:01
* delhage <- felxibel ;)12:01
MarkusDBXBarre: vad innebär "enbart för syns skull"?12:09
christofferMarkusDBX glasögon som endast är båge? ...mode12:10
Philip5MarkusDBX: Barre försöker se smart ut på jobbet så hans chef ska tro att det han säger och tycker är viktigt och korrekt...12:16
Philip5Barre: du kör lite mer den här looken nu för att smälta in eller?!?! ;)  http://2fnig930mygr2tsfyu1sjgges2p.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/bill-gates.jpg12:18
MarkusDBXPhilip5: vill man totalt äga, ska man ju egentligen ha den typen av brillor med klarglas, sen dessutom ta upp det om man håller en presentation. Man kan ta av sig dom i slutet. "Nu spelade jag lite på era fördomar om hur en akademiker ska se ut, så jag fick er uppmärksamhet"12:20
MarkusDBXJag har varit lite emot sånt, men kommunikation är en konst.12:21
Philip5är det inte så vi alla här i kanalen ser ut då? alternativt som richard stallman!??! trodde det var ett måste...12:22
einandnågon som vet om detta är nått att ha? http://www.mrgizmo.se/products/ipush-airplay-dnla-mottagare-med-wifi-och-hdmi-for-ios-och-android.html13:54
=== ben72_ is now known as ben72
SupolaNågon som har lust att hjälpa mig installera ati drivers för ati mobility 450016:01
Supola:S16:01
Philip5sudo apt-get install fglrx16:20
Philip5:)16:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!