/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/24/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: sa jag att jag slog till på nytt analogt kamerasystem igår? mellanformatskamera med 4 objektiv och lite annat extra till :D12:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!