/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/25/#kubuntu-se.txt

MaxJezyFlygisoft, tjenare15:20
MaxJezyhar du skaffat nya kamerapryls?15:21
FlygisoftMaxJezy: Tja16:34
Flygisoftnopp inte något nytt just nu faktiskt :P16:34
MaxJezyjag var till mediamarkt idag och titta på d80016:44
MaxJezykom hem med ett sånt här iaf http://www.samsung.com/uk/consumer/memory-cards-hdd-odd/memory-cards-accessories/sdhc-pro/MB-SGAGB/EU16:45
MaxJezyköpte en kamerarigg igår på tradera med, men den har inte kommit ännu16:53
MaxJezynu blev mitt 50 mm sålt19:14
MaxJezy810 bagis :)19:14
FlygisoftAh nice :)21:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!