/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/25/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger1har problemer med at downloadet ubuntu14:33
Ubuntubruger1kan i hjælpe mig trin for trin hvordan jeg gør14:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!