/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/25/#ubuntu-nl.txt

Mustigoeden nacht allemaal00:43
Mustiik heb een vervelende promleem00:44
Mustiprobleem00:44
Mustikan iemand mij misschien mee uit helpen?00:45
Mustiniemand?01:19
Mustigoedemorgen mensen09:42
Mustiik ben bezig met een ubuntu server X64 met twee hdd in van 1TB per stuk..09:44
Mustihoe kan ik ze het best indelen?09:44
CasWHangt ervan af, wat wil je er precies mee doen?09:45
Mustigewoon all mijn bestanden09:45
Mustifoto, muziek, film en torrent etc.09:45
Mustiik had eerder 12.04 lts09:46
Mustimet een hdd09:46
Mustien de data was verdeelt in het netwerk09:46
Mustiwerkte prima09:46
CasWDan zou ik, persoonlijk, zeggen, doe ze in een RAID 1 (alles op beide schijven gekopieerd, veiliger, maar je hebt maar 1TB beschikbaar)09:46
Mustimet met twee hdd is het beetje lastig..09:46
Mustihoe bedoel je met RAID09:47
Musti?09:47
CasWhttp://nl.wikipedia.org/wiki/RAID09:48
Mustiff lezen09:48
Mustiik snap het09:49
Mustimaar nee dat is niet wat ik wou09:49
CasWMooi09:49
Mustiik wil dat kast gewoon in de zolder zetten09:49
Mustimet totaal bijna 2 tb hdd09:50
Mustien die hdd en of mappen delen in mijn netwerk09:50
Mustiik zat aan te denken de hdd 1 (sda automatich laten indelen09:51
Mustien de 2e hdd als home folder09:51
Mustizou dat kunnen09:51
Musti?09:51
Gotiniensja hoor09:51
Gotinienshet makkelijkste is het om dat tijdens de installatie van ubuntu aan te geven09:52
Mustiik had hem gister een keer inelkaar gezet09:52
Mustide ene hdd had ik alleen gebruikt09:53
Mustien automatich in laten09:53
Mustien de tweede had ik later aangesloten09:53
Mustimaar ik had geen root rechten op09:53
Mustimoest elke keer via nautilus benaderen09:54
Mustiof kan ik tweede hdd als fat 32 formatteren?10:00
Gotiniensonder linux zou ik niet constant fat32 gebruiken, en al helemaal niet als home schijf10:01
Gotinienswat je het makkelijkste kan doen is:10:01
Gotiniens1. formatteer de 2e schijf als ext410:01
Gotiniens2. pas fstab aan zodat de 2e schijf gemount wordt op /home10:02
Gotiniens3. reboot10:02
Mustihmm10:03
Mustigoed plan10:04
Gotiniensga ik er wel vanuit dat je /home nu nog niet echt nuttige info heeft, anders die eerst backuppen enz10:04
Mustiik heb hem ff er uit gehaald10:04
Mustiow nee10:04
Mustihij is nu leeg10:04
Mustiik sta nu bij de scharm van hdd's indelen10:05
Mustischerm10:05
Mustieven opnieuw beginnen10:06
Musti:)10:06
Mustizo10:09
Mustidaar zijn ze dan10:09
Musti(sda) - 1.0 TB10:09
Musti(sdb) - 1.0 TB10:09
Musti(sda) automatich in laten delen10:10
Mustien (sdb) ext4 maken10:11
Mustien de aankoppel punt van (sdb) ?10:11
Gotiniens /home10:13
Mustien de data verwijderen10:14
Mustiik had wat bestanden op10:14
Mustionnodig10:14
Mustiverwijderen van data nodig?10:14
Gotiniensdoe je nu herinstall?10:16
Mustiik had nog niets geinstalleerd10:16
Mustijah10:16
Mustivandaag niet bedoel ik:)10:16
Gotinienseuhm gaat het hier over je sdb?10:17
Mustiallebei10:17
Mustiik heb ze nu zo gedaan10:17
Mustisda10:17
Musti#1 primair 998.1 GB   ext410:18
Musti#5 logisch 2.1 GB    F  swap10:18
Mustisdb #1 primair  1.0.TB   F  ext4 /home10:19
Mustizo bedoelde je toch?10:19
FermataDus je / is 998.1 GB groot?10:20
Mustija10:20
FermataDat is *erg* groot. :)10:20
Mustina deel?10:20
FermataDat je minde rruimte overhoudt voor je eigen dingen.10:21
Mustihoezo10:21
Mustiin home folder kan ik ook een map maken en die delen over het netwerk toch?10:22
FermataJa, maar die gaat dus maar maximaal 1 TB groot kunnen zijn.10:22
Mustihet word steeds ingewikkelt voor mij:)10:23
Mustidan maar nof een home folder aanmaken op sda?10:23
Mustinog een home folder?10:23
Gotiniensik hbe meestal een /media waar ik mijn data in stop10:31
Mustiik maak ze zo dan...10:34
Musti#1 bestand seysteem10:35
Musti#2 swap10:36
Mustide rest allemaal data10:36
Gotinienshoe groot zijn #1 en #2?10:36
Musti#1 20 gb #2 is 4gb10:38
Sc0rpi0hi10:39
GotiniensMusti: de swap is misschien wat grootm maar dat licht ook aan je hoeveelheid ram10:41
PixarrIk neem altijd twee GB swap.10:43
Mustiik heb 2 gb ram10:55
Gotiniensdan is 2gb swap genoeg10:55
PixarrIk heb 8gb ram.10:55
johanvdalgemene mededeling: de ubuntu-nl site ligt er even uit vanwege onderhoud. Over 1 a 2 uur zijn we er weer11:00
MustiHallo weer11:40
MustiIk ben net klaar met het installaatie van ubuntu server 13.0411:41
FermataIs het allemaal naar wens verlopen?11:41
MustiIk zit te denken welke grafisch interface11:41
Mustixubuntu of ubuntu?11:41
Mustija Formata11:41
Mustiik heb ze goe kunnen delen11:42
FermataEen grafische interface op een server?11:42
Mustiik weet niet of ik ergens een schreenshot kan verplaatsen11:42
Mustija dat bedoel ik11:42
FermataWaarom zou je dat willen?11:42
Mustiik ga hem over internet beheren11:43
Mustivnc11:43
Mustihandig met grafisch interface toch?11:43
FermataEr is ook iets als ssh.11:44
FermataDan heb je geen X nodig.11:44
Mustija dat klopt11:45
Mustimaar ik zit ook vaak met me mobile..:)11:45
FermataDaar zijn ook SSH0clients voor.11:45
Mustinooit gebruikt van gemaakt11:46
FermataEen desktop environment wil je niet draaien op een server, doorgaans.11:46
FermataKost alleen resources en introduceert mogelijk veiligheidslekken.11:46
Mustihmm11:46
Mustiom dat aan praat te kunnen moet ik veel meer moeite doen weer11:47
Musti:(11:47
Mustiaan praat te kunnen krijgen11:48
FermataHoezo?11:48
FermataHet installeren en instellen van die daemon kost niet veel tijd. :)11:48
Mustihmm11:49
Mustidie x was zo handig11:49
Mustivia vnc werkte hij altijd stabiel en zo11:49
Mustidaar ben ik aan gewend11:49
OerHeksAls je dat per se wil, kies dan een lichte DE, Xubuntu of OpenBox o.i.d.11:55
MustiXubuntu is een lichtere versie zeggen ze11:57
Mustidie zou ik graag willen11:57
Mustiheb ik dan ook toegang tot volledig bestuur over internet?11:57
Mustivia VNC zeg maar..11:57
OerHeksDat zou met elke DE kunnen.11:59
Mustiok dan12:00
Mustibedankt weer12:00
Mustifijne dag nog allemaal12:00
OerHeksSucces :-)12:00
Musti:)\12:01
* OerHeks wil alleen Gnome3 op zijn server, met alle desktop effects wobbly windows en rain 12:02
GotiniensX op een server, dit is een familie kanaal OerHeks, zou je een beetje op je taal willen letten ;)12:04
FermataDat bedoelde ik dus.12:04
FermataMaar goed, we helpen maar gewoon.12:04
GotiniensEn dan VNC ook nog stabiel noemen12:05
OerHeksaltijd crashen na uitloggen, is ook stabiel.12:06
Gotinienshehe12:06
Gotiniensnee dat is consistent12:06
Gotinienswaar ook wat voor te zeggen is natuurlijk12:06
M_hi13:20
FermataHallo M_.13:21
=== vKf^A[`c] is now known as MiKa_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!