/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/25/#ubuntu-se.txt

madbearlag^: görs då?00:53
lag^madbear: gissa :(00:54
madbearmen vadå01:03
madbearlag^: jag vet inte!01:03
madbearska jag gissa vad du gör just nu?!01:03
madbearhmm01:03
madbearpetar i naveln?!01:03
madbearhmm ... gonatt01:08
madbearhörs lag^01:08
lag^madbear: jag jobbar ju :P01:09
lag^godnatt01:09
dodelHej. Ar det nagon som vet hur man andrar locale? Jag behover hjalp med det.11:25
dodelhttp://pastebin.com/dXU24wed11:25
hexabitJag behöver hjälp av ett iptables-proffs!! :)11:27
hexabitVad jag än gör så kan jag inte öppna portar. Har provat allt. Här är vad jag får ut av iptables -L: http://pastebin.com/WP8AgqT811:28
dodelvad ar iptables?11:28
hexabitTyp brandvägg i linux11:29
* hexabit sakar pf i freeBSD...11:29
hexabitJag brukar inte köra fast, men nu är det tvärstopp. Jag måste plugga iptables efter detta.11:33
MaxJezyHehe :)15:17
peyamHar ni sett Stalker på trean17:57
_Trullouppgjort18:03
peyamnice18:20
maxflaxVad behöver man justera för att slippa vara root för att komma åt USB minnen m.m.19:59
kodeinstorage, väl20:01
maxflaxkodein, finns ingen grupp storage20:06
David-Adags att minska ljusstyrkan lite. det finns 4 knappar nere i högra hörnet på kanten på skärmen. börjar dra muspekaren ditåt när jag inser att jag nog måsta använda fingrarna.21:56
realubotAlla som tycker det är sjukt irriterande när TV-kanalerna inte lägger ut programmen på webbtv snabbt efter sändning räcker upp en hand.23:32
David-Arealubot: jag tror alla räckte upp handen, men hur ska du se det?23:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!