/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/27/#ubuntu-ph.txt

=== deng_c is now known as deng
pusakatmagandang gabi, mga kababayan.13:48
pusakathaye13:55
* pusakat waves.13:55
jsgotangcouy si pusakat13:55
pusakatmisplaced my irc client of choice. hehe. miss ko bitchx.13:56
pusakatjsgotangco: howdy?13:56
jsgotangcopusakat: same same13:57
jsgotangcodi na ako masyado sa irc13:57
pusakatjsgotangco: same here.13:57
pusakatjust popped in today, after a long while.13:58
jsgotangcoI'm just waiting for this http://summit.ubuntu.com/uds-1308/meeting/21887/intro-and-keynote/13:58
pusakatah.13:59
pusakatwhat time would that be here? PHT13:59
pusakatlotsa people14:04
jsgotangcohappening now14:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!