/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/27/#ubuntu-vn.txt

=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== Cua is now known as SoloCrab
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor532cho tớ hỏi 1 câu ko liên quan06:45
SoloCrab!ask06:45
ubot2`Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!06:45
vubuntor532registry được viết bằng gì vậy?06:45
SoloCrabcủa windows huh?06:45
vubuntor532ừm06:46
SoloCrabC++06:46
vubuntor532thks bạn nhé06:47
vubuntor532tính add thêm vài chương trình vô chuột phải :D06:47
SoloCrabokay06:48
* SoloCrab đi ngủ trưa06:48
=== vubuntor539 is now known as kid_
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
vubuntor466các anh cho em hỏi, thầy em có đặt 1 câu hỏi cho sinh viên trả lời là tại sao command interpreter thường tách biệt với nhân hệ điều hành. Anh chị nào rành về phần này thì trả lời giúp em với em xin cảm ơn rất nhiều16:10
Cuatự hỏi là tại sao nó phải dính ấy16:11
Stanley00câu hỏi chuối vãi,16:11
Stanley00cơ mà like mạng câu trả lời của sn Cua! =))16:11
* Cua bò bò16:12
vubuntor466@@16:15
Stanley00vubuntor466: thế bạn dùng linux được lâu chưa?16:16
Stanley00theo ngu kiến của /me thì càng ít thứ trong kernel thì càng đỡ phải lo chuyện bảo mật, bug biết linh tinh, cái nào tách ra được thì tách, đàng nào thì kernel cũng  chẳng có nghĩa vụ tương tác trực tiếp với người dùng cả16:21
_Tux_vubuntor466: sao người ta không tích hợp hết các thứ thành một cục tên là OS16:26
_Tux_phân ra GUI16:26
_Tux_CLI làm gì :316:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!