/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/30/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger7hejsa10:41
Ubuntubruger7når jeg via language support har vaægt dansk, skal jeg så gøre mere for at ubuntu er på dansk?10:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!