/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/30/#ubuntu-no.txt

Malinuxnødvendig onde.. Er fronter og annet enn IE kranglete? Ser ut til at man ikke får opp alle valgene i Firefox11:34
Mathiasskal visstnok være en ny fronter i år, har ikke fått prøvd den11:42
Mathiasmen gamle funket helt fint i ff i fjor :p11:42
Malinuxoki, problemet er å dele en fil med andre man sammarbeider med. Det valget får man i IE, men ikke i FF, Opera, Chrome og sånt11:43
Mathias:o11:44
Mathiasfyr opp en ve-æmm eller installer wine ;p11:45
Malinuxblir nok en tur innom it11:45
Malinuxså svarer de vel. have you tried to shower it up your arse?11:45
Malinuxpussig hvor mye som virker, men irriterende når det mangler noe nå og da11:47
RoyKMalinux: begynt å studere igjen?11:56
RoyK 23:42
RoyKnoen våkne?23:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!