/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/30/#ubuntu-ro.txt

WezierOla bruda, pacsule Domnulej19:50
Wezierfdd tesó pacsi19:50
fddyeah.19:52
fddand so on.19:52
WezierOla bruda19:56
Wezierocsi-bm tesó pacsi, ola bruda20:22
ocsi-bmWezier, ???20:34
Wezierocsi-bm pacsule Domnulej20:41
WezierCracknel bro ola21:23
WezierOla bruda21:23
CracknelWezier: ?21:23
WezierWelcome21:23
WezierPacsule Domnulej21:23
CracknelWezier: ce zici acolo?21:23
Weziernista pentru ola romanese21:24
WezierRazumijem?21:24
fddașa, salut.21:24
fddCracknel: cum a fost pe la flosscamp? :D21:24
Wezier( croatian = hrvatsko )21:24
fddadică am văzut poze, însă doar atât.21:24
Cracknelfdd: salut21:24
Weziersalut fdd bro:)21:24
Crackneldin păcate am fost singurul care a stat la cort21:25
fddoh...21:25
Wezierda21:25
Crackneldar în rest a fost ca în fiecare an21:25
fddnici Matei n-o stat la cort? cum se poate așa ceva? :))21:25
Cracknelavea cortul la el, dar a stat la pensiune :))21:25
Weziermuscu teva et nicie21:26
fddhe's going soft, I see.21:26
fddno, deci a fost ca și anul trecut. nah, e ok, oricum.21:26
Cracknelîn rest a fost ca în fiecare an: multă bere :)21:26
fddmda. :))21:26
Weziera la revedere:)21:26
Wezierpofta buna?21:27
CracknelWezier: please keep your mouth shut if you don't have anything to say. Use Google Translate if you have something to communicate.21:28
Cracknelliniște pe canalul ăsta, dar când apare câte unul... :)21:30
Wezierbuna Cracknel bruda21:34
Cracknel!login21:39
LibertinyCracknel: Error: You are not identified21:39
WezierWhe?21:46
ovidiu-florinsalutare21:50
ovidiu-florineste ectivitate aici?21:50
Wezierda21:51
Wezierola bruda21:51
ovidiu-florinde ce nu ați strigat mai tare, sa vă aud și eu21:51
ovidiu-florin:P21:51
Wezierpentru:D21:51
fddde când așteaptă ovidiu-florin să se miște ceva, și tot nimic. :))21:51
Weziersalut ovidiu-florin bro21:52
fddhttp://www.nytimes.com/slideshow/2013/08/30/arts/design/20130830-STREETS.html21:52
ovidiu-florinsalutare lume21:52
Wezier:)21:52
ovidiu-florinmă bucur să văd viață pe canalul ășta21:52
ovidiu-florinășta*21:52
ovidiu-florinăsta**21:52
ovidiu-florinfdd: ;)21:54
fddNew York-ul e superb. chiar și fără graffiti.21:55
Wezierof coz bro:D21:56
WezierOla Libertiny bruda21:56
WezierThis is a Nicolae Ceausescu' less channel21:57
Cracknel!login22:06
LibertinyCracknel: OK22:06
Cracknelaaa! liniște și pace :)22:11
ovidiu-florinAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!22:21
ovidiu-florinala bala portocala22:21
Cracknelovidiu-florin: măcar nu vorbești în limbi extraterestre :)22:25
ovidiu-florin:P22:29
ovidiu-florinmă joc cu KDEnlive22:29
ovidiu-florin:D22:29
fddpăi cum, AAAAAAAAA! aia e o limbă în sine.22:30
fddpriviți și vă minunați: http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/AAAAAAAAA!22:31
Cracknelfdd: bună asta :))22:43
ovidiu-florintare22:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!