/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/09/01/#ubuntu-cat.txt

rafael_carrerasbon vespre20:00
rafael_carrerasalgú per la reunió?20:01
rafael_carrerashola josepgallart20:02
josepgallartbona nit20:02
alexmbona nit20:02
rafael_carrerashoa a tots20:03
rafael_carrerasrecordeu on hem de fer l'UGJ?20:03
rafael_carrerasvaig a mirar-ho :-P20:04
rafael_carrerasah si, a Granollers20:05
rafael_carrerashttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/UbuntuGlobalJam09201320:05
josepgallartIES Celesti Vellera Granollers20:05
rafael_carrerasres, per un moment m'havia semblat que encara no teníem lloc20:05
rafael_carrerashaurem de fer les crides aviat20:06
rafael_carrerasalgun tema a tractar?20:07
alexmjo no sé si podré ser a la UGJ20:09
josepgallartjo si que vindre20:09
rafael_carrerasjo també20:10
rafael_carrerasbé, si no hi ha res més, me'n vaig a llegir una estona :-)20:12
rafael_carrerasfins aviat, josepgallart20:13
alexmau doncs, a reveure20:13
rafael_carrerasi alexm ja ens veurem a la reunió de caliu, oi?20:13
josepgallartfins aviat!!20:13
alexmem temo que tampoc hi seré20:13
rafael_carrerasoh20:13
alexmni al SFD tampoc :p20:13
rafael_carrerasohhh20:14
josepgallartque es SFD?20:14
alexmaquest mes ja tinc compromisos tots els caps de setmana20:14
rafael_carrerasbé, doncs ja ens veurem quan puguem20:14
rafael_carrerashttp://dlp.caliu.cat20:14
alexmmolts records i fins una altra doncs20:15
rafael_carrerasfins una altra!20:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!