/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/09/01/#ubuntu-dk.txt

=== mote is now known as Guest65457
moteprimehejsa11:33
moteprimeer der nogen11:33
Ubuntubruger9Genvej på skrivebordet i Ubuntu 12.04 hvordan?13:24
kasperd?spørgsmål Kan man få mtr til at trace med TCP pakker?13:25
Ubuntubruger9?spørgsmål Kan man oprette program-genveje på skrivebordet i Ubuntu 12.04?13:31
TLEhejsa16:25
TLE?spørgsmål Efter en openvpn installation, på min ubuntu server 11.10, som jeg har rullet tilbage kan den ikke længere få forbindelse til internettet, er der nogen som kan hjælpe med at få den rettet op?16:26
TLEkonkret ser jeg det ved at sudo apt-get update ikke fungere og jeg kan ikke pinge hverken www.google.com eller 8.8.8.816:27
TLEifconfig og netstat er her: http://paste.ubuntu.com/6051903/16:29
TLEjeg poster selvfølgelig gerne mere information16:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!