/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/09/01/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede middag.13:36
FermataGoedemiddag.13:36
lordievaderHey Fermata, hoe is het ermee?13:36
FermataIk mag niet klagen.13:37
FermataMet jou?13:37
lordievaderGaat ook lekker :)13:40
FermataMooi :)13:48
Robinhey16:11
=== Robin is now known as Guest29449
Guest29449ik heb nubeen ubuntu server op een pc, maar hoe kan ikdaar bestanden opzetten vanaf een andere pc?16:12
OerHeks 16:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!