/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/09/01/#ubuntu-se.txt

David-ADET har jag inte hört på månader00:05
peyamvad gör du David-A00:05
David-ADET kan jag ju inte berätta00:07
peyamvf inte?00:07
David-ANSA vet antagligen vad alla gör hela tiden, så om du kan hacka dej in i deras system...00:08
peyamorka00:08
David-Ajo, det är nog lite svårt om man inte vet hur man gör00:09
peyamingen vet va jag gör00:09
David-A(förtydligande till NSA, FRA, etc som lyssnar, jag vet inte hur man gör)00:09
peyamjag knullar dem00:10
David-Apeyam: kör du windows? med en smtp-port öppen?00:19
peyamxubuntu00:20
peyamvet ej va smtp-port00:21
David-Anmap visar några microsofttjänster, har du en router med sånt på?00:25
peyamnej00:26
peyamkör kabeln i väggen00:26
propus1vad har de med saken att göra om du kör kabeln i väggen?00:28
peyamjag vet inte00:28
peyamjag använder rummets internet00:29
peyamvet ej va husvärden använder00:29
propus1ehh?00:29
Barrestandard eller neo? Vilken yubikey och varför? ( ping HeMan, larsemil ) ?05:17
andolBarre: Är inte Matrix-referensen skäl nog att välja en Neo? :)05:18
Barreandol: jo, det har du ju rätt i, men NFC och säkerhet, är det rätt väg att gå? =)05:23
Barreandol: har du en nyckel också?05:24
andolBarre: Tja, vad gäller den mesta utav funktionalitet så lämnar jag aldrig någon riktig hemlighet nyckeln, så där ser jag inte NFC Som något att jätteoroa sig över.05:35
* andol har två yubi-nycklar på nyckelknippan, en nyckel som använder yubicos authservrar och en nyckel som för en alternativ bauthserver.05:36
Barreandol: nu får du förklara dig lite =)05:38
jugaloOm man vill köpa en bra videokamera, var ska man köpa den?05:39
andolBarre: Tja, åtminstone i min värld så används ju yubikeyn främst till att spotta ur sin engångskoder, vilka i sin tur beror på den (symmetriska) kryptonyckel du har i yubikeyn. Dock så är själva kryptonyckeln write-only, det går alltså enbart att uppdatera en yubikey med en ny kryptonyckel, inte på något vis läsa ur en befintlig. Så, vid eventuella möjligheter att läsa av NFC remote (vilken per design lär vara icke-trivialt?) ...05:42
andol... är det worst-case att angripparen kommer över engångskoder, som sedan ändå är obrukbara nästa gång du själv spottar ur dig en nyare engångskod.05:43
andolBarre: I övrigt så är jag inte mer rädd för en NFC-attack än vad jag är för att någon fysiskt ska komma över min nyckel, vilket i båda fallen är något som är mindre känsligt då åtminstone jag enbart använder yubikeyn i ett tvåfaktor-sammanhang, där jag även har ett vanligt lösenord.05:43
Barreandol: jo, det förstår jag. Tänkte mest på en förklaring till två nycklar05:43
andolAh :)05:44
Barre:)05:44
andolBarre: Ja, default är ju att en yubikey innehåller en hemlighet installerad utav yubico, och att de även sitter på motsvarande hemlighet, varpå inloggning med yubikeyn kontrolleras mot yubicos servrar. Däremot är det även möjligt att lägga in en ny hemlighet i nyckeln, och istället kontrollera mot alternativ authserver.05:46
andolBarre: I mitt fall så är detta nyckeln med alternativ authserver - http://www.bigv.io/support/vkey05:47
Barreandol: ok, jag förstår. Men varför inte köra allt mot den alternativa authservern? varför ha en till yubico?05:47
andolBarre: Därför en alternativ authserver fungerar ju enbart ifall den sajt/server man vill logga in på använder sig utav den alternativa authservern.05:49
andolAnvänder andra yubikeyn till att logga in på https://www.fastmail.fm/, vilka pekar på yubicos authservrar.05:49
Barreandol: ahh... jag förstår, men kan jag inte köra en egen yubikey authentication server som jag pekar mina egna tjänster till och på så sätt bara ha en nyckel?05:50
jugaloTillåtsserveraren heter det.05:51
jugaloInte authserver.05:51
andolBarre: Jo, i ditt fall funkar det alldeles utmärkt.05:51
Barregrymt, tack andol05:51
andoljugalo: Det beror på, ifall authserver används som beskrivning eller som namn. Det sistnämnda översätter man ju inte nödvändigtvis i samma omfattning.05:51
* Barre tycker att en överdriven överstättning inom IT förvillar och försvårar mer än det gör gott05:53
andol...å andra sidan så är ju korrekt namn i sådant fall the validation server, så authserver är ju ändå inte riktigt rätt, ifall man ska vara sådan.05:53
andoljugalo: Fast framförallt så handlar språk om att göra sig förståd, och jag tror inte att Barre förstod sämre utav att jag sa authserver istället för något annat.05:54
jugaloFinns många värre fall, ja.05:55
jugaloSom idioter som envisas med att skriva "software" på svenska. "Vår software är av yppersta kvalitet."05:56
* jugalo ryser05:56
Barrejag tycker det är mer hemskt med folk som skriver dem istället för de =)05:57
* andol är osäker på vad han stör sig mest på, språkfel eller språkfascism.05:58
Barreandol: men, om jag sumpar min yubikey då? har man en backup-konfig eller något annat sätt att lösa det på?05:59
jugaloAtt störa sig på folk som rättar fel är ju vansinne.05:59
Barreatt inte skilja på de och dem är som att inte skilja på vi och oss, blir svårt att läsa helt enkelt...05:59
jugaloBarre: Det är bara ett av otaliga fel som folk envisas med att fortsätta med...06:00
andolBarre: Ifall du sumpar din yubikey så behöver du en alternativ väg att kunna authentisera dig, vilket i ditt fall då i värsta fall involverar att fysiskt besöka servern ifråga.06:00
Barreandol: svårt att besöka yubico's servers....06:01
andolBarre: Nej, men du kan skaffa dig en new yubikey, och tala om för den server där du vill logga in att det är den nya yubikeyn som gäller istället.06:02
andoljugalo: Du förstår inte varför man kan störa sig på folk som rättar fel? Vad gäller språkfelet så är ju problem nummer två, efter problem med faktisk förståelse, att språkfel lätt distrahera. Å andra sidan, att ha någon som avbryter en konversaton med rättelser kan ju lätt bli ännu mer distraherande...06:03
Barreandol: ta Google Authenticator som exempel, där genereras 10st engångskoder som kan användas om jag tappat eller glömt min telefon. Om det är så enkelt att byta yubikey (vilket jag inte tror att det är) vad är det som hundrar dig att styra om miitt konto till att använda din nyckel om du kommer över mitt användarnamn och lösen..06:04
Barres/hundrar/hindrar/06:04
andolBarre: Altså, att byta yubikey är ju något du gör individuellt för varje sajt/server där du ska logga in. Är det tillexempel på din hemmaserver så gissar jag att du då har betydligt lättare att få konsolaccess på den än vad jag skulle ha...06:06
Barreandol: jo, kör jag en egen yubiserver så är det ju inte svårt. Men hur fungerar det mot yubicos' servers? (jag är nyfiken)06:07
andolBarre: Nej, jag tror du missförstår mig, så låt mig exemplifiera. Antag att du använder din yubikey för att logga in på din webmail. Visst kör du roundcube? Vid inlogging så gör roundcube då två kontroller; en mot sin egna database att det är rätt id på nyckeln, och sen en kontroll mot valideringsservern (tidigare nämnd authserver) att det är en giltlig engångsnyckel för det id:t.06:09
andolBarre: Skaffa du dig en ny yubikey, så är det alltså i roundcube du talar om att det är ett nytt nyckel-id som är giltligt tillsammans med ditt användarnamn.06:10
andol(Samt, ifall du kör egen valideringsserver, att då valideringsservern behöver veta om den nya nyckeln, förstås)06:11
Barreandol: ahh, det är alltså applikation/tjänsteleveranören som står för hur man hanterar en förlorad yubikey. Det är alltså teoretiskt möjligt att det finns tjänster som låser ut mig permanent om jag förlorar min nyckel...06:11
andolBarre: Ja, så det scenariot är förstås något man vill reda ut i förväg.06:11
Barretycker ändå det låter lite "skakigt", ta LastPass som ett exempel. Om jag får tag i ditt användarnamn och lösenord så kan jag accociera min yubikey till ditt konto och sen logga in. :/ låter inte helt vattentätt06:13
jugaloUndrar hur många i Sverige som vet vad Bitcoin är OCH använder det/har några.06:13
andolBarre: Hur skiljer det sig ifrån vilken annan tredjepartstjänst som helst som använder sig utav varesig yubikey, google authencator eller annat?06:14
andolBarre: Mycket som lätt bli skakigt vad gäller tredjepartsleverantörer, där du inte fysiskt kan besöka ett kontor, visa upp id-handling etc. Framförallt varit tydligt vad gäller att hitta rätt balans vid lösenordsåterställing, men som även nu dyker upp på samma vis med ytterligare mekanismer.06:17
Barreandol: ta google authenticator, du måste logga in på mitt googlekonto med OTP för att länka en ny Google Authenticator med mitt ID. Skulle jag tappat min telefon så måste jag använda något av de 10 statiska koder som har genererats i förväg. Som jag förstår det så kan jag exempelvis till lastpass knyta 5st yubikeys till ett konto utan att behöva ett OTP06:18
Barremen som sagt, det är ju mer applikation/tjänsteleverantören som avgör hur en förlorad nyckel skall hanteras och inte yubico.. tack andol för hjälpen  =)06:27
andolBarre: Fast nu låter det lite som att du blandar äpplen med päron :) Å ena sidan har vi ju applikationen Google Authenicator (såväl som den bakomliggande tekniken), kontra de faktiska riktlinjerna för ditt Google-konto. Från mitt persktiv beter sig Google Authenticor och Yubikeyn likadant här, varpå skillnaden snarare ligger i Googlekontot vs. hur Lastpass nu beter sig, vilket jag inte har någon aning om.06:28
Barreprecis, jag blandade ihop begreppen. vilket jag förtydligade precis nyss :)06:29
andolGott :)06:29
andolBarre: På tal om tidigare exempel så håller jag nu på och så sakta flytta till egen mailserver.06:30
Barrevad skall du köra för softvara ( jugalo :P) på den då?06:37
Barreandol: btw, har du fått din xps än?06:37
* Barre har nu beställt en yubikey06:37
andolBarre: postfix, spamassassin och dovecot.06:38
andolBarre: Nytt den här gången är dock att låta postfix leverara till dovecot via lmtp, istället för att postfix direkt skriver Maildir.06:38
Barrespännande, jag skall testa modoboa nästa mailserver-setup06:41
Barreandol: själv kör jag lda, varför lmtp?06:43
andolBarre: Mest därför att Dovecot wikin tyckte det, samt att det kändes mer rätt.06:50
andol"Nowadays you should probably use the LMTP server instead, because it's somewhat easier to configure (especially related to permissions) and gives better performance. "06:50
andolhttp://wiki2.dovecot.org/LDA06:50
Barreandol: ja, det är ett skäl så gott som något.. du har övertygat mig om att min nästa konfiguration kör lmtp =)07:18
Philip5välkommen swecarp12:10
swecarpPhilip5:  tackar12:10
Philip5är du helt slut nu när helgen nästan är slut?12:11
swecarpjapp helgen började bra halkade i trappen och slog mig ordentligt så det blev inte mycke gjort12:12
Philip5du har otur du12:12
swecarpjadå så det blev inget röjande i garaget  men det blev lite tid framför datorn12:14
swecarpPhilip5:  har du sett kurdistan nyss12:15
Philip5nope12:23
Philip5kom själv in strax innan dig12:23
swecarpok har inte sett honom på ett bra tag12:24
Philip5tyckte jag såg honom online här för någon dag sedan12:41
Philip5nu ska jag iväg och köpa lite lödtenn...12:41
Philip5bbl12:41
dodelHej! Det är en liten konstig sak med min dator!12:57
dodelOm jag inte rör datorn och jag rör ENDAST musplattan så rörs inte muspekaren. Men om jag håller ett finger på datorn och ett annat finger på musplattan. Då går det röra muspekaren. Känner ni igen detta?12:58
dodelStoppar jag in ett USB minne i dator så fungerar musplattan.12:59
dodelDetta är på min chromebook när jag kör debian på den. Annars fungerar musplattan felfritt när jag kör chromeOS13:01
dodelIbland laggar muspekaren också när jag bara kör ett finger13:07
dodelJust nu kör jag vanlig mus.13:07
HundPhilip5, Lever du?13:24
Philip5Hund, jajamen... du också eller bara knappt?13:24
Philip5Hund, men där dog du eller?!?! ;)13:29
Philip5wb swecarp13:29
swecarpPhilip5:  tackar13:29
Philip5nu har jag skaffat lödtenn och avlödningsfläta så nu ska jag sätta mig och löda lite på ett kretskort... gäller att vara stadig på handen...13:30
swecarplycka till13:35
Philip5tack13:37
HundPhilip5, haha fastnade med Minecraft. :P13:53
Philip5Hund, skyll på det du14:11
Philip5:)14:11
HundPhilip5, haha15:32
HundKör med HexChat nu. Riktigt trevligt med en fork av XChat.15:33
peyamingen ehär20:09
jugaloVar köper man bäst bra videokameror?20:10
jugaloSom inte kostar en miljard kronor?20:10
peyamjugalo: vet inte. kanske inet. tror inte det finns en affär endast för kameror. du kan kolla Canons återfrsäljare eller ngt20:25
peyamjugalo: beror på vad du e intresserad av. jag gilar sj Canon20:25
David-Asnart nyss på tv "Efter orkanen Katrina" Kunskapskanalen 21:00-23:00. del 2 av 2, sista reprisen21:49
David-Afel tid, ska va 22:00-00:0021:50
=== Olanzapine is now known as Olanzapin
David-Aär det här kul?  while sleep 1; do clear; printf "$(date +'%Y_%%%ys\n%m_%%%ms\n%d_%%%ds\n%H_%%%Hs\n%M_%%%Ms\n%S_%%%Ss\n')" | tr ' _' '* '; done23:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!