/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/09/01/#ubuntu-vn.txt

=== Cua is now known as ZombieCrab
zzzxin hoi file config boot menu grub trong lubuntu nam o dau?02:19
lewtdsnó vẫn ở /boot/grub/chứ đâu02:23
vubuntor652ban nao giup minh voi minh dang can qua, giup minh cai may in voi03:11
n0bawkmáy in hiệu gì?03:14
n0bawkmodel này03:14
n0bawknói mỗi câu htế kia thì chả ai giúp đc đâu03:14
vubuntor652vang03:15
vubuntor652e dang dung dell 640003:15
vubuntor652e cai ubuntu 12.1003:15
vubuntor652e dang co rat nhieu tai lieu muon in nhung tim du moi cach ma khong biet cai kieu gi duoc03:15
vubuntor652e dung may in canon LBP 290003:16
vubuntor652bua truoc e dung win nhung sau moi chuyen qua dung ubuntu nen cung chua biet duoc nhieu. e chi dung co ban thoi. cac bac giup e voi03:18
lewtdsclassical LBP 2900 = )03:23
lewtdsbác có thể mượn một máy win nào đó để in03:23
lewtdscon này hỗ trợ trong Linux không tốt đâu03:23
vubuntor652da03:24
vubuntor652nhung bat tien lam anh a03:24
_Tux_vubuntor652: cài máy ảo XP03:24
_Tux_rồi dùng XP in :303:24
vubuntor652boi vi cong viec cua e hau nhu ngay nao cung phai in03:24
_Tux_window ftw03:24
* _Tux_ có hẳn con server dùng để xài word =))03:24
n0bawkcon này có driver chạy ngon rồi mà?03:38
=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor341cac bac oi giup e cai canon 2900 cho ubuntu 12.10 voi. thanks14:56
vubuntor341e da tim het cac cach cai roi, trong print cung hien len may in roi nhung sao vao in may chang bao gi ca, cung chang bao loi14:57
vubuntor341bac nao giup e cai e dang can lam14:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!