/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/10/15/#kubuntu-se.txt

MaxJezyundrar hur björnstek smakar19:42
Philip5det har jag ätit19:45
Philip5smakar vilt19:45
Philip5lite som vildsvin 19:46
MaxJezyundrar vad det är som ger den där viltsmaken19:51
Philip5det vilda livet :D20:12
MaxJezytror det är överskattat, vilda livet.20:22
MaxJezyprecis som köttet20:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!