/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/10/15/#ubuntu-no.txt

Malinuxtror kanskje laptoppen min gikk i suspend en gang etter å ha stått på med skjermen lokket over ganske lang tid09:03
IvarBdød laptop?09:05
Malinuxtenkte å prøve noe. jeg tenker å bygge kjerne manuelt og ta configfila som er for 2.6.38-8 kanskje det kan gjøre underverker :)16:07
Malinuxmen hvor ligger .config ?16:25
Malinuxfant ikke ut, så får gjøre noe annet :)16:42
Malinuxhar hørt det skal finnes en irc-klient i to deler. en slags deamon som kjører på f.eks. en server, og en klientside der man kan logge seg inn på den18:01
Malinuxi stedet for nå hvor jeg bruker terminal18:01
Malinuxog screen og sånt18:02
MathiasMalinux: en bouncer?18:02
Malinuxhva er i såfall en bouncer?18:03
Malinuxaltså. det kan ha sine fordeler å ha en gui-irc-klient18:03
Mathiashehe18:03
Malinuxmen samtidig ikke gå glipp av det som skjer her inne18:03
Malinuxom jeg skrur av pc-en18:03
Mathiaskort fortalt, en bouncer ligger mellom klienten din og ircd'en18:03
Malinuxok18:04
dr0pixMalinux: irc proxy/relè18:04
Malinuxser ut som dette er det jegleter etter: https://www.nnbfn.net/2012/07/finally-a-gui-version-of-the-screenirssituxweechat-combo/18:05
Mathiascli er fortsatt bedre18:09
IvarBweechat18:09
IvarBehh gui version of.,,,,???18:10
MalinuxMathias: ja, det er jo noen fordler med cli vs gui og visa versa :)18:10
Malinuxla oss si. jeg vil ha en irc-klient som jeg kan koble meg til cli-irc-klienten på18:11
dr0pixWindows for gui, Linux for shell18:11
Malinuxi stedet for å bruke en terminal til å koble meg til cli-irc-klienten18:11
Malinuxdr0pix: tja, nettleseren jeg bruker er f.eks. gui18:11
dr0pixWhat?!18:11
Malinuxda lynx og sånt ikke takler flash og javascript noe særlig godt enda18:11
IvarBMalinux: du kan bruke weechat som relay...18:12
MalinuxIvarB: og relay er? og tja, så jeg kan bruke weechat, men ha en annen irc-klient og koble meg til weechatten med?18:12
Mathiasmm18:14
Mathiassamme kan du med irssi18:14
IvarBtror quassel kan være klient for weechat relay18:16
IvarBmener å huske at jeg har brukt quassel en gang18:16
IvarBmen jeg vet at weechat kan feks relay'e til en android klient18:16
Malinuxjeg kan jo installere quassel og se hva som skjer :)18:17
Malinuxjeg tror quassel var til min n900 faktisk18:17
IvarBmen hva er galt med å bruke weechat ?18:17
IvarBog screen18:17
Mathiaseller tmux18:17
IvarBsame shit different wrapping18:20
Mathiasalmost shame shit*18:21
xthttp://torhve.github.io/glowing-bear/18:25
xtweechat web gui18:25
Malinuxikke helt det jeg leter etter :)18:27
winbDet kan se ut som jeg fant årsaken til netflixproblemet. Samboeren min har gitt fra seg passordet ved en tidligere anledning18:44
Mathiaswinb: ;P18:46
winbhehe der har man strste svakhet19:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!