/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/10/15/#ubuntu-se.txt

andolmorgens05:15
Barremorrn06:14
gillzonnågon som vet hur man byter teckenuppsättning i ps2pdf ? får inte med åäö11:28
jaggehjälp16:49
jaggetänkte bränna en ubuntu på en cd skiva men iso filen är ju för stor. lite över 800 mb.   hur göra16:50
andolSteg ett: Inte lämna kanalen innan någon hunnit svara.17:02
Philip5andol: vadå? han väntade ju en hel minut nästan på svar ;)17:04
dodelHej! Jag installerade Arduino via programcentralen. Vart hamnade programmet då?17:23
Philip5i menyn någonstans. under utveckling eller liknande17:28
dodel?17:29
dodelNej. Jag menar vart jag har installerat det i /17:29
Philip5själva binären som startar det finns i /usr/bin17:30
dodelPhilip5: Men själva programmet, där biblioteket är.17:31
dodelArduino 1.0.3 måste man införa bibliotek manuellt17:31
Philip5vilket bibliotek? jar-filerna?17:35
Philip5 /usr/share/arduino där ligger det mesta17:36
dodel Philip5: Tackar! Typiskt av linux att bara lägga saker här och där :)17:40
Philip5de ligger enligt ett system17:41
dodelJoo, men man hittar lite binaries lite här och där.17:42
dodelbin och /sbin osv17:42
johanbr"dpkg -L paketnamn |grep bin" är ofta användbart17:46
peyamheeeeeeeeeeeeeej18:39
dodelabou18:41
dodelabouuu19:26
dodelSnart kommer ubuntu 13.10 :D19:30
dodelAbouu värste bra mannennnnnN19:30
Peyamorka20:04
Peyamska nog stanna kvar med xubuntu 13.04 några år20:05
Peyamkan inte ubuntu bli som ARch20:05
Peyamså slipper vi köra en ren installation varje år20:05
HeManjag har inte kört ren installation på väldigt länge20:16
HeManär nog 5 år gammal denna installation20:16
MaxJezyhar du kört samma dator 5 år?20:21
HeMannej20:22
HeManjag har flyttat ssd'n mellan20:22
HeManmen den är snart 4 år20:23
* johanbr kör numera Mint20:56
johanbrpå min laptop, iaf...20:56
David-Anyss på tv "American winter" SVT1 22:00-23:30. dokumentär om fattigdom i USA (repris ons & tor)21:33
dodelAboouuuu21:52
dodelDetta ord hör jag varje dag21:52
dodelAboouu21:52
=== epzil0n is now known as Guest69452

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!