/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/10/16/#ubuntu-cat.txt

=== soul is now known as Guest80793
=== soul is now known as Guest1011
wagafoHola, bona nit. Algú per aquí per a la reunió?20:10
alexmo/20:18
alexmja em pensava que no apareixeria ningú20:18
wagafoDoncs per aquí estic, però no sé si apareixerà en Rafael perquè ningún no es anotar a la wiki20:19
alexmno tinc l'ordre del dia a mà20:24
alexmen qualsevol cas, avui us volia comentar que el 9 tinc un altre compromís i finalment no podré venir a flix20:25
wagafoL'he mirat: 1) La graella 2) Voluntaris per a la festa20:25
wagafoDoncs de moment som el Rafael , el Sergi, el Josep i jo20:25
wagafoBé, poca cosa podem fer. Jo aniré preparant el formulari i el publicarem quan hi hagi una mica més d'informació20:26
wagafoBé, marxo que demà he de matinar. La seguim per la lllista20:27
alexmmolt bé, bona nit wagafo20:29
wagafoBona nit20:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!