/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/10/24/#ubuntu-no.txt

Malinuxbug 124409307:58
lubotu3bug 1244093 in rtmpdump (Ubuntu) "package librtmp-dev (not installed) failed to install/upgrade: trying to overwrite '/usr/include/librtmp/amf.h', which is also in package rtmpdump 2.5-0ubuntu2~precise" [Undecided,New] https://launchpad.net/bugs/124409307:58
Malinuxnoen andre her som har problemer med å installere librtmp-dev  ?09:10
Mathias12.04?09:10
Malinuxja09:11
Malinuxhttp://paste.ubuntu.com/6293846/09:11
Malinuxjeg har opprettet en bug på den også, i fall det er en bug09:11
Malinuxbug 124409309:11
lubotu3bug 1244093 in rtmpdump (Ubuntu) "package librtmp-dev (not installed) failed to install/upgrade: trying to overwrite '/usr/include/librtmp/amf.h', which is also in package rtmpdump 2.5-0ubuntu2~precise" [Undecided,New] https://launchpad.net/bugs/124409309:11
Malinuxhm, ser ut som jeg har i386-versjonen av pakken installert09:16
Malinuxkanskje fjerne den09:16
Malinuxgikk dårlig09:17
Malinuxsudo apt-get -f install09:17
Malinuxhttp://paste.ubuntu.com/6293872/09:17
geirhaprøvd å avinstallere rtmpdump ?09:18
Malinuxhttp://paste.ubuntu.com/6293888/09:22
geirhaAh, der ja  http://paste.ubuntu.com/6293846/  så du får ikke avinstallert den fordi libcurl4-openssl-dev er avhengig av librtmp-dev09:27
geirhaHvis du avinstallerer den i tillegg, bør det gå09:28
geirhartmpdump kommer fra et PPA?09:31
Malinuxom jeg avinstallerer hvilken pakke?09:31
geirhasudo apt-get remove libcurl4-openssl-dev rtmpdump09:31
Malinuxgeirha: det kan tenkes, men når jeg kjører apt-get policy på pakken så står det ikke noe tredjeparts-ppa09:31
Malinuxoi, de avinstallerte09:32
Malinuxkan jeg nå da prøve å reinstallere?09:32
Malinuxaltså den librtmp-dev eller hva den nå het09:32
Malinuxjo, librtmp-dev09:32
geirhakan du paste apt-cache policy rtmpdump librtmp-dev  ?09:34
Malinuxhttp://paste.ubuntu.com/6293955/09:35
geirhaDet ser bra ut ja; den gale pakken er borte09:36
Malinuxjepp09:36
Malinuxda er det jo også mulig at bugrapporten min ikke er en faktisk bug09:36
Malinuxså prøver jeg ./configure igjen i kilden til cineralla og ser om det går bra. det gik bra i sted, men make failet pga at den pakken manglet09:37
geirhaer en bug, men mot den spesifikke rtmpdump-pakken som var installert, som sannsynligvis har kommet inn via et PPA eller blitt installert via en .deb09:37
Malinuxja, jeg hari kke installert rtmpdump via en deb i alle fall, så den kan jo ha kommet med som en avhengighet i en eller annen ppa ja09:38
Malinuxthe dark side of the ppa's09:38
geirhaNår man fjerner et ppa, er det lurt å bruke ppa-purge. Den nedgraderer/avinstallerer pakkene fra ppaet09:38
Malinuxsmart09:40
Malinuxdet er vel noe jeg ikke alltid tenker på, men så er jeg dårlig på å i det heltatt fjerne ppa-er09:41
Mathiashihi09:41
Mathias$EDITOR /etc/apt/sources.list eller sources.d ellernoe09:41
Malinuxja, gjerne i soucres.d09:42
Malinuxeh., sources.d/09:42
Mathiasbare å fjerne fila da :P09:42
Malinuxmen nedgraderer den pakkene når man bare fjerner fila? jeg har fjerna sånt før09:42
Mathiasden burde ikke det, kun oppgradere09:43
Malinuxjeg syntes forsovidt at ppa-purge burde ha en list-mulighet, kanskje den har09:43
Mathiasafaik ihvertfall09:43
Mathiasmulig, har ikke peiling :p09:43
Mathiasgår an å bruke gui til sånt da ^^09:43
Malinuxnei, ingen list09:44
Malinuxtja, gui på server f.eks. er jo ikke hverdagskost09:44
Malinuxen gui-fri hverag hadde vært noe09:44
Malinuxhttp://paste.ubuntu.com/6293980/09:45
geirhabetyr ikke at du trenger å installere Xorg, bare bibliotekene09:46
Malinuxså libxorg et eller annet?09:46
geirhaapt-file search Xvlib.h09:47
geirhalibxv-dev: /usr/include/X11/extensions/Xvlib.h09:47
Malinuxp   xorg-dev                                                            - X.Org X Window System development libraries09:48
geirhaså du trenger i alle fall libxv-dev09:48
MathiasMalinux: bare å reise et par år tilbake i tid09:49
Mathiasså kan du fjerne windows i samme slengen09:49
MalinuxMathias: hm, det hadde vært interessant, men hadde Ubuntu og Linux vært så store i dag uten windows?09:49
Malinuxapt-file så jo kjekt ut09:50
Malinuxmå jeg kjøre ./config på nytt?09:52
Malinuxeller holder det å kjøre make på nytt?09:52
Malinuxprøver make på nytt09:56
Malinuxnå ser det ut til at make kjørte uten errors09:59
Malinuxtja, nå fikk jeg installert, men ingen cinelerra jeg kan starte tror jeg10:03
geirhaHvis det er gui, så må du ha en kjørende Xserver, men trenger ikke være på samme maskin10:06
Malinuxhm, det skal være gui til det der10:08
Malinuxmen jeg får ikke avinstallert fra source10:08
Malinuxjeg prøvde etter å ha installert deb-fila10:09
Malinuxogså en sudo make install10:09
Malinuxmen sudo make uninstall returnerer10:10
Malinuxmake: *** No rule to make target `uninstall'.  Stop.10:10
geirhada har de ikke giddet å lage en mulighet for å avinstallere10:11
Malinuxokey10:12
Malinuxnæh, ser om jeg finner en ppa jeg, dette ble jo ikke spesielt kult10:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!