/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/01/#ubuntu-cat.txt

josepgallartbona nit21:00
wagafojosepgallart: hola21:01
alexmbona nit21:02
wagafoa veure si ve el boss21:03
josepgallarthola wagafo i alexm21:04
alexmwagafo: ja tinc el mirall actualitzat21:04
wagafoperfecte, hem de quedar aquesta setmana perquè me'l passis21:04
alexmsi demà tinc temps miraré de publicar el primer apunt d'una sèrie sobre com muntar tot el tinglado21:04
josepgallartting una novetat per explicar21:05
alexmexplica'ns josepgallart21:05
josepgallarta finals de aquest mes prometo el càrrec com a regidor de cultura de caldes21:05
josepgallartel actual a presentat la seva renuncia21:06
wagafoenhorabona i sort!21:07
alexmcaram, l'enhorabona :)21:07
josepgallartmoltes gracies21:07
alexmsi en 2 minuts no apareix en rafael, comencem sense ell21:08
rafael_carrerasuf, ja sóc aquí21:08
alexmmira, parlant del dimoni :p21:08
wagafoalexm: això21:09
josepgallart:-D21:09
rafael_carrerasel primer punt era el tancament de la graella per la festa21:10
rafael_carrerasperò ja està tancat  :-)21:10
rafael_carrerasper cert, hi ha el Ferran?21:10
wagafoGuest16442?21:11
alexmsi hi és no ha dit res21:11
rafael_carrerasbé, la graella ha quedat força bé, trobo21:11
wagafoSí, té molt bona pinta21:12
rafael_carrerasaixí que per aquí anem bé, com sempre21:12
rafael_carrerasnomés un track, però ja està bé així21:12
rafael_carrerasi és tot el dia21:12
josepgallartmolt be!21:12
rafael_carrerasel Ferran ha estat fent molt bona feina contactant ponents21:13
rafael_carrerasi fent altres feines, fins i tot tindrem patrocinadors21:13
rafael_carrerasque portaran regals pel sorteig final21:14
wagafoEns ho passarem bé. La gent local no s'ha anotat al formulari nostre21:14
alexmmolt bé :)21:14
josepgallartja tinc ganes de seri21:14
alexmbona feina21:14
rafael_carreraswagafo, avisaré el Ferran que ho avisi per allà21:15
wagaforafael_carreras: d'acord21:15
rafael_carrerasi la setmana vinent enviaré la nota de premsa als periodistes21:16
rafael_carrerasi li diré al Ferran que l'envii als mitjans locals21:16
rafael_carrerasbé, el segon put era la logística del servidor21:18
rafael_carrerasus heu posat d'acord el wagafo i l'alexm, oi?21:18
alexmsí, abans li comentava que ja tinc el mirall al dia21:19
alexmnomés hem de quedar per donar-li el disc21:19
wagafoSí, no hem quedat per fer el traspàs però ja quedarem en privat21:19
rafael_carrerasgenial21:19
alexmcom a material allà farà falta un switch i cables de xarxa21:19
rafael_carrerasquants cables?21:20
josepgallartjo en tinc alguns de cables21:20
alexmdepèn dels ports que tingui el switch21:20
rafael_carrerasd'acord, ho demanaré21:20
alexmun port serà pel servidor i la resta pels clients del mirall21:20
rafael_carrerastot i que crec que ja ho vaig demanar al principi21:21
alexmhi ha wifi, oi?21:21
rafael_carrerascrec recordar que sí21:21
alexmho dic perquè el servidor pot connectar a la wifi i fer de gateway per als clients que s'hi connectin amb cable21:23
alexmaixí és més fàcil perquè normalment l'instal·lador no permet utilitzar la wifi21:23
wagafoperò amb el mirall no necessitem la wifi per a res, oi?21:23
alexmen principi no, però es pot utilitzar si cal21:24
rafael_carreraspreguntaré o miraré l'hstòric de correus21:24
rafael_carrerashem de quedar pel dia de la festa21:26
alexmwagafo: per exemple, si algú vol actualitzar a 13.10 amb el mirall21:26
alexmels changelogs no els tenim en local i crec recordar que el resum de canvis no es mostra, encara que es pot fer l'upgrade igualment21:26
rafael_carrerasamb mitja hora ja farem, oi?21:26
wagafoalexm: em sembla que ara amb els iso es pot fer també actualització, no sols instal·lació nova21:27
josepgallartsi alexm, jo e fet actualitzacions aixi21:28
rafael_carrerascarai, què bé, no?21:28
alexmd'acord però dubto que hi hagi tots els paquets en una iso21:29
josepgallartsi detecta una versio antiga an pregunta si vols actualitzar o instalar al costat21:29
alexmés clar que les iso d'avui en dia ja no hi caben en 1 cd ;)21:29
wagafoalexm: sí, és clar, t'actualitza a una versió inicial, després has d'acabar d'actualizar amb els repositoris actualitzats21:30
josepgallartjo portare versions de Lubuntu amb Cd21:30
alexmm'he plantejat posar també imatges al disc del servidor i servir-les als clients per PXE21:30
alexmde forma que no caldria ni tenir els clauers USB21:30
wagafoalexm: ja m'explicaràs21:30
alexma veure si ho puc preparar per la 14.0421:30
alexmperò potser em caldrà un disc més gran, m'estic quedant curt amb 500 GB21:31
wagafoalexm: estaría tenir imatges de totes les variants, i alternates pels que no els va la gràfica inicialment21:31
alexmperò compte, wagafo que les imatges no són les iso21:31
wagafoalexm: ah, d'acord, ja m'explicaràs21:31
alexmhi pensaré, pot ser un bon tema per preparar i provar a la UGJ21:32
alexmen rafael_carreras us preguntava si fareu amb mitja hora21:34
rafael_carrerasaixò: quedem a les 9:30 h a l'institut?21:35
josepgallartper mi perfecta21:35
rafael_carrerasjo crec que n'hi ha prou si venim esmorzats :-)21:35
josepgallartla Roser i jo i anirem el divendres i anem a dormir a Riba Roja21:36
josepgallartningú diu res?21:39
rafael_carrerasens sembla molt bé :-)21:39
rafael_carrerasjo estava apuntant unes feines pendents21:39
rafael_carrerashi ha alguna cosa més?21:39
josepgallartok :)21:39
rafael_carrerasdoncs ja estem, oi?21:40
alexmres més per part meva21:41
rafael_carrerasdoncs vinga, fins molt aviat21:42
josepgallartfins demà en vuit21:42
rafael_carrerasens veiem a Flix21:43
rafael_carreras#########################################################################21:43
rafael_carrerasbona nit21:43
josepgallartbona nit21:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!