/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/02/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger2?spørgsmål Jeg har glemt min login kode, og jeg kan ikke komme ind på min bruger, jeg prøvede at bruge en guid, men den virkede ikke, måske fordi ubuntu er installeret på dansk og guiden var for det engelske system.. jeg er inde i root, hvad gør jeg så nu??18:18
Ubuntubruger2w18:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!