/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/02/#ubuntu-il.txt

=== arikb_ is now known as arikb
buntuboyשלום שלום11:57
buntuboyאני חזרתי לאובנטו אחרי שנים של הפסקה, וחסרה לי המוזיקה השבטית כשאני מדליק את המחשב11:57
new0hey everyone, how do i setup hebrew keyboard?15:44
new0הצלחתי :)15:47
new0יש פה מישהו בערוץ?17:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!