/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/02/#ubuntu-no.txt

winbEr det store sikkerhetsroblemer rundt det aa sette opp epostserver selv ?00:06
dr0pixwinb: Med hvilke protokoller?00:21
dr0pixTenkte du smtp?00:21
dr0pixEller må den brukes?00:21
Mathiaswinb: tja00:59
sigurdgawinb: ja, men ikke la det stoppe deg09:07
sigurdgamen pass på at din IP ikke er i et subnett med spammere09:07
sigurdgajeg tror jeg ville valgt debian, forresten, for det er kjekt å slippe oppdateringer for ofte09:09
sigurdgaog så ville jeg ikke hatt for mye annet på samme maskin (ikke torrents,ikke grafisk, ikke php)09:10
sigurdgadet med php kan være litt vanskelig å unngå, men det er der de fleste sikkerhetshullene og -oppdateringene er, av det jeg har sett på min server09:11
sigurdgawinb: https://workaround.org/ispmail/squeeze er den jeg har brukt, men du trenger sikkert ikke virtuelle brukere og dill - og da er det egentlig ganske enkelt09:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!