/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/03/#ubuntu-nl.txt

fritiWow, poedit en gtranslator zijn zo nutteloos als je eenmaal aan Lokalize gewend bent...03:40
fritiCorrectie, ze LIJKEN nutteloos, iemand kan ze nog steeds nuttig vinden03:40
fritiWelke vertaalsoftware heeft jullie voorkeur? (niet allemaal tegelijk!)03:45
lordievaderGoede morgen.08:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!