/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/11/#kubuntu-se.txt

Philip5maxjezy: inte visste jag att du var en sådan ornitolog17:24
Philip5maxjezy: snart filmar du väl sånt här och lägger upp som dammgrus... ;)  http://vimeo.com/5829155317:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!