/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/11/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

johanvdniet allemaal tegelijk ;)14:57
Rachellehoi johanvd15:34
johanvdhallo15:36
johanvdkan iemand van jullie misschien helpen met de kaart? ik heb al een mooi script gemaakt dat de gegevens van alle leden als json verpakt (xml is ook mogelijk met een ouder script)15:44
johanvdik krijg al markers op een kaart (en ook op de goede plek)15:44
johanvdalleen krijg ik het filteren op bepaalde criteria niet voor elkaar15:45
johanvd(dit is in leaflet)15:45
commandolineGeen ervaring met leaflet, sorry. Ik zou het ook op moeten zoeken...15:47
commandolinehoe lang duurt het initialiseren van de kaart? je kan natuurlijk altijd gewoon zeg maar de huidige kaart weggooien en 'm vervangen door eentje met meer/minder markers afhankelijk van op welke knop geklikt is.15:49
commandoline(dus selectie bij het toevoegen van de markers)15:49
commandolinehttp://stackoverflow.com/a/19118143 <- en dit is een voorbeeld waar ik met googlen op uit kom, maar dat had je waarschijnlijk zelf ook al gevonden.15:51
johanvddie had ik ook al gevonden ja, alleen is het net wat te ingewikkeld om alles te laten werken15:53
commandolineer is een #leaflet-kanaal zo te zien, misschien weet iemand daar meer.16:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!