/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/11/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen.07:46
=== slacker_1l is now known as slacker_nl
=== b0zax is now known as Scipio
prutserkemijn kat heeft immens veel mappen geopend op bureaublad...ze lag op de laptop en...ik wil alles selecteren en deleten,maar hij blijft maar mappen openen....helleuuup18:35
OerHeksstap 1, gooi die kat eraf.18:36
lordievaderReboot?18:36
OerHekskeihard uitloggen kan ja, ctrl + alt + printscreen + K18:37
OerHeksen geef je kat een eigen map met een plaatje.18:37
lordievaderOerHeks: ;)18:38
OerHeksof de R E I S U B manier?18:39
prutserkeeuhm....ben ik dan alles kwijt?heb dit nu 3jaar en dit is de eerste keer dak hulp nodig heb.ben niet zo straf met dit allemaal.de kat is ne verloren kost en nieuw hier in huis.18:39
OerHekszit er een toets soms vast?18:40
prutserkeneeje.geen toets vast.ben al zo blij dak hierop geraakte!!!sjiek gedaan voor mij.ctr alt zie ik wel maar print ni.18:42
prutserkewat is REISUB?da klinkt goe18:43
OerHeks Alt +  SysRq (en dan heel langzaam R E I S U B tiepen)18:44
prutserkeik doe dat...nu eh!!18:45
prutserkekaboem,sebiet.18:46
OerHekshttp://en.wikipedia.org/wiki/Magic_SysRq_key18:46
OerHekseigenlijk is op ubuntu  AltGr + Sysreq + EIUB  genoeg, maar reisub werkt op elk linux systeem18:46
prutserkeschermafdruk opslaan?kan ik wat je zegt vanaf hier of moet ik hier eerst uit18:49
OerHeksprobeer maar18:51
kamalhoe kan ik authenticatie wachtwoord20:23
kamalweghalen20:23
=== kamal is now known as Guest35478
Guest35478en die ontgrendelings wachtwoord voor sleutelbos20:24
Guest35478aub20:24
Guest35478ken iemand me helpen20:24
Guest35478wil die nieuwe versie instaleren20:24
Guest35478maar lukt niet20:24
Guest35478en ken het niet veranderen20:24
Guest35478????20:25
Guest35478????20:25
Guest35478???/20:25
FermataEr is een fout opgetreden.20:25
Guest35478 ken je me helpen hoe moet ik het wachtwoord wijzigen authenticatie wachtwoord en om de sleutelbos te ontgrendelen20:30
OerHeksopen 'user accounts' en klik op de balletjes van het passwoord, dan opent het menu om te veranderen20:33
OerHeksdan moet je het passwoord wel weten uiteraard20:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!