/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/11/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
vubuntor446ae ơi mình cài font mà sao k paste dc font vào folder vậy @@04:49
CoconutCrabpaste vào ~/.fonts04:49
CoconutCrabrồi gõ fc-cache -fv trong terminal04:50
vubuntor446~/.fonts ở đâu ạ?04:51
CoconutCrabtrong home04:52
CoconutCrab:-\04:52
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
n0bawkctrl + H để hiện hiden file >:305:00
vubuntor446tks ạ :x05:02
vubuntor988alo có ai không ạ05:15
chungbd!ask05:15
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!05:15
chungbd!hi05:15
ubot2Chào bạn!05:15
vubuntor988ah vâng05:15
vubuntor988em bị lỗi không kết nối được mạng anh ạ05:16
vubuntor988nó báo disconected05:16
vubuntor988anh giúp em được không05:16
chungbdvubuntor988: bạn dùng Ethernet hay Wireless?05:16
vubuntor988ethenet anh ạ05:16
chungbdkết nối của bạn chập chờn hay không thể kết nối được ngay từ đầu?05:16
vubuntor988hôm qua thì vẫn bfinh thường05:17
vubuntor988hôm nay thì tịt hẳn k vào được05:17
vubuntor988nãy em xoá bản 12 đi05:17
vubuntor988cài bản 1305:17
vubuntor988mà cũng k kết nối được05:17
_Tux_card broadcom rồi05:17
chungbdtức là bạn đã dùng bản 12 kết nối từ trước và được, hôm nay thì ko được05:18
vubuntor988vâng05:18
chungbdpci | grep Ethernet05:18
chungbdlspci | grep Ethernet05:18
n0bawkcó dual boot windows ko?05:19
chungbdbạn thử lệnh đấy trong terminal của bạn rồi paste kết quả ra đây :)05:19
vubuntor988chỉ đc lệnh lspci thôi ạ05:20
vubuntor98800:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 01) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 01) 00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 08) 00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01) 00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08) 00:07.7 System peripheral: VMware Virtual 05:20
chungbdủa05:21
chungbdbạn dùng máy ảo ah?05:21
vubuntor988em chạy trên vmware05:21
chungbduhm05:21
vubuntor988vâng05:21
chungbdvậy bạn thử kiểm tra lại cấu hình của máy ảo VMWare05:22
chungbdxem kiểu kết nối của nó ổn ko05:22
chungbdthường /me thấy để Bridge với NAT05:22
chungbdbạn thử từng kiểu 1 xem thế nào05:22
vubuntor988ở trong setting phải k anh05:23
vubuntor988để em thử05:23
chungbdđúng rồi bạn05:24
vubuntor988oác đc r anh ạ để sang brigde lại đc05:27
vubuntor988lạ ghê,cảm ơn mấy anh :D05:27
vubuntor988nhân tiện cho em hỏi luôn là sao k đăng ký đc nick forum vậy, ấn đăng ký là bị lỗi05:28
chungbdvubuntor988: hi05:30
chungbdtốt rồi05:30
chungbdforum đang nâng cấp bạn ah05:30
chungbdmời bạn quay lại đăng ký sau nha05:30
vubuntor228a chung e bị lag05:31
chungbd@@05:31
vubuntor228fỏum bị lỗi k đăng ký đc hả anh05:31
chungbdvubuntor228: đang nâng cấp mà :)05:31
vubuntor228ok mà thôi ksao hỏi ở đây nhanh và tiện hơn :D05:32
chungbdhttp://ask.ubuntu-vn.org05:32
chungbdcó trang này hay hay05:32
chungbdanh em cần hỏi gì cứ post vào đó nha05:32
chungbdsẽ có ích cho những người khác05:32
vubuntor228vâng,cảm ơn anh05:33
vubuntor446cop dc font vào .fonts rồi sao GIMP vẫn không nhận vậy ạ ? @@05:35
n0bawkfc-cache -fc -v05:36
vubuntor446invalid UTF-8 data @@05:39
n0bawkok05:46
n0bawkvậy chắc font lụi :))05:46
vubuntor446vậy là chịu sao T_T :v05:47
n0bawkchạy lệnh fc-cache nó báo thế kia à05:50
vubuntor446không, lúc mở trên GIMP nó hiện thế05:52
n0bawkok05:52
n0bawkvậy là font lụi05:52
n0bawkhoặc encoding ko phải utf-805:52
vubuntor446tức là không dùng dc ạ?05:53
n0bawkchuyển sang dùng font khác?05:55
n0bawkxoá cái file font bị báo lỗi invalid utf-8 data kia đi05:55
vubuntor446cái nào nó cũng báo thế thì ... :v :v05:55
n0bawkthì sao?05:56
n0bawkcopy font lụi vào thì ráng chịu :))05:56
vubuntor446T^T05:56
n0bawkxin hỏi ubuntu của bạn version nào thế?05:56
vubuntor44612.0405:57
n0bawkuh huh06:08
n0bawkfont kia là font gì?06:08
vubuntor446chủ yếu là font UVF .ttf06:09
n0bawkvubuntor446: bạn lấy font đấy ở đau ả06:19
n0bawkcó khả năng là font đc làm lụi quá nên là ko chạy đc :D06:19
vubuntor446toàn lấy từ vietdesigner mà :S06:20
n0bawkok06:20
n0bawkvậy có thể là font này ko đc thiết kế cho linux hoặc utf-8 encoding >:306:21
vubuntor446ợ :v thôi xong =)) dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều :X06:21
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
vubuntor573chào mọi người, mọi người có thể giúp em chút bài tập đc không ạ! Đợt trước em đã có làm nhưng khi thầy sửa bài thì khác hẳn với bài của em, và em đã ko được điểm cao, đợt này thầy cho gỡ điểm lại, em muốn xin chút gợi ý từ mọi người ạ! Cám ơn vì đã giúp em!18:27
vubuntor290Viết lệnh liệt kê chi tiết trong thư mục congvan của người dùng các tập tin có tên dạng “CVkknntt.doc” hoặc “CVkknntt.xls”, trong đó: kk là 2 chữ cái in hoa viết tắt tên khoa, nn là 2 chữ số chỉ năm từ 97 đến 13, tt là 2 chữ số chỉ tháng từ 01 đến 12.18:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!