/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/13/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: fick modo vinst igår på din sprillans nya mediaenhet?!10:32
FlygisoftPhilip5: Jajemen12:54
Philip5Flygisoft: vilken tur... vet de vem de ska tacka???13:04
FlygisoftNej, låt höra :P13:11
Philip5det är ju dig de ska tacka för att du investerat i en vinstmaskin13:15
FlygisoftHaha :D13:24
itmannenPhilip5< Någon ppa för 13.10?14:10
Philip5jo men den innehåller bara ett paket  :)14:11
itmannenOk14:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!