/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/13/#ubuntu-dk.txt

jarlen?spørgsmål Nogen der kender til music player software der kører uden X og kan styres over et netværk, via et web interface eller lignende19:05
cgtjarlen: cmus19:23
cgtDer er vist et webinterface til det19:23
jarlenCool, tak :-)19:25
Ubuntubruger2Hej.. Nogen der kan hjælpe mig med, hvor jeg finder "stedet", hvor jeg kan vælge, om win eller ubuntu skal starte?20:20
nickoejarlen: mpd?21:25
jarlennickoe: den har jeg også et øje på, tak21:56
nickoekan, dog ikke lige svare på om den kan spille over netværk, men det vil jeg da tro21:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!