/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/13/#ubuntu-no.txt

winbJeg sliter med å f spilt av denne live streamingen http://chennai2013.fide.com/anand-carlsen-video-with-commentary/09:49
winbDen streamer i 5 sekunder så står den bare å bufrer/loader09:50
winbGjelder både chromium-browser og firefox-browser09:50
winbNoen som kansje vet?09:50
blaamann1Streamer fint her i Chrome.10:00
Malinuxså gøy. Huayra har vært innom i dag :) ser jeg20:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!