/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/13/#ubuntu-se.txt

David-Anu sover alla00:31
David-Abra00:31
peyamSalam, det e jag farbror Peyam01:19
peyamGrabbar01:20
peyamjag vill ha en dist som är enormt snabb01:20
peyamasså snaaaaab som fan01:20
andolmorgens06:28
larsemilmorrn07:31
larsemilHeMan: Package Shipped from Adafruit Industries07:35
larsemilhttps://www.youtube.com/watch?v=VNkDJk5_9eU07:46
HeManMorrn!08:03
HeManlarsemil: blev det knapparna?08:03
HeManandol: hur stabil känns trusty nu?08:13
larsemilHeMan: ja och joystick!08:25
larsemilBarre: när var det raid6 rekommenderades över raid5? datamängder över 16tb? eller har jag hittat på?08:29
andolHeMan: Inte haft något märkbart tras än.08:47
Barrelarsemil: det finns många åsikter om det, personligen så rekommenderar jag alltid raid6 om diskarna är större än 900GB, det tänkta raid5-settet har fler än 10 disk eller raid-volymen blir mer än 8TB10:10
Barrealltså om EN av dessa är "true" :)10:11
larsemiloch om kontrollern inte har stöd för raid 6? :D10:12
Barreraid10 eller byt kontroller ;)10:12
larsemildå försvinner ju halva datat!!!!10:13
larsemilhalva kapaciteten10:13
Barrenej, halva volmenn..10:13
Barreja, precis..10:14
Barremen det är inte fel att köra raid5, så länge du förstår vad du kompromissar med10:14
larsemilwokidoki10:20
larsemiltack Barre10:20
andolBarre: Det sista påståendet är väl iofs rätt generiskt? :)10:21
larsemiliväg på möte. herrå10:21
andollarsemil: beklagar10:21
larsemilkul möte10:21
Barreandol: absolut, med det är lätt att glömma när det finns så många med bestämda åsikter :) det händer allt för ofta att folk påstår att man gjort fel utan att de förstår eller ser hela bilden, de antar att man inte gjort aktiva val och kompromisser med sin design. så jag ville bara påminna :)10:23
BarreHeMan, larsemil : vad händer i januari?10:25
HeManBarre: larsemil ska ha nörddag med Arduino-tema10:32
BarreHeMan: åfan10:41
hplcfinns det nåt program som tillåter att man krypterar sin nyskapade textfil enkelt genom typ högerklick --> kryptera ?10:41
Philip5hplc: beror nog på vilken DM du kör... i kde kan man lägga till sådan funktion10:51
Philip5dvs högerklick för kryptera med gnupg10:53
HeMandet går även i gnome, hittade dock ingen färdig nu när jag kollade10:54
andolModern emacs fixar det per default, givet rätt ändelse :)11:10
andol(Hanteras utav EasyPG, som ingår som default i Emacs23 och nyare.)11:11
Philip5andol: emacs föll på att kravspecen krävde högerklicka för kryptering... ;)11:38
hplcnja jag har inget emot terminalen, testar gnupg och one time hela tiden i terminalen11:40
hplcfast jag försöker hitta en kanal för att diskutera säkerhet och kryptering11:40
hplcgår inget vidare, försöker hitta en kanal, men hittar inget, antagligen är dom som vill diskutera säkerhet osäkra på om det är säkert att yttra sig efter NSA skandalen, och tar det säkra före det osäkra och säger inget alls11:47
andolhplc: Kan tänkas att du skulle uppskatta #dfri_se @ oftc12:03
andolhplc: irc-kanalen för https://www.dfri.se/12:03
sakjurandol: ^_^12:05
HenricKan jag lägga till egna cmds i terminalen i Ubuntu? Exempelvis att "!hej" ger "Välkommen, Henric!"? Bara ett exempel :D13:03
yarreHenric, http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO-2.html13:04
Henricyarre: Tackar :(13:05
Henric:)13:05
lord4163Henric: Ja i bashrc13:05
lord4163Henric: läste fel förlåt13:07
* Henric förlåter lord416313:07
lord4163Henric: Skapa en fil i /bin som heter !hej13:08
HenricSmidigt :)13:09
andolKan dock tänka mig att just ! är ett potentiellt mäckligt tecken att  använda sig utav.13:11
Henricandol: How come?13:11
yarreHenric, har du sett en fil som heter så nån gång?13:13
HeMan! används bland annat för att negera uttryck och för att anropa kommandoradshistorik i bash13:14
ubot2HeMan: I am only a bot, please don't think I'm intelligent :)13:14
HeManhehe13:14
andolHenric: specialtecken13:14
antii13:15
HeManför att anropa den kan man behöva ett \ för så det blir \!hej13:15
HenricJaha okej :p13:15
HenricVerkar ju lite opraktiskt13:17
itmannenHur många av er. Om någon. Använder TOR i Linux?17:22
andolitmannen: För vilket värde utav använder?17:27
itmannenandol< Nu förstår jag inte vad du menar17:27
andolitmannen: Menar att det beror lite på vilken innebörd du lägger i ordet använder.17:28
lord4163itmannen: ibland17:29
itmannenandol< vad brukar syftet vara med TOR? Att vara anonym så klart. Eller hur17:29
andolSjälv kör jag ett par tor-relays, samt har en lokal tor-browser-bundle jag sparkar upp ibland, mest därför att. Har även uppsatt så att jag kan ssh:a till en utav mina servrar via en hidden service, även om det inte är något jag använder i praktiken.17:29
itmannenJo tor-browser-bundle har jag provat en del också. men det bästa är väl en egen. Eller?17:31
andolitmannen: I övrigt så behöver inte alls syftet vara att vara anonym. Det kan kan precis lika gärna vara att man bara vilja dölja sin nuvarande fysiska position, etc.17:31
itmannenandol< Dvs. vara anonym :)17:31
andolitmannen: En egen vadå? Varför skulle det vara bättre?17:32
andolVad som snarare är bättre (i form utav av ett effektivare skydd) är då snarare en livecd som Tails.17:32
itmannenJag frågar för att jag läste att en person åkt dit trots att han tydligen använt TOR. Enligt uppgift hade ISP ändå kunnat spåra han.17:32
itmannenTails funkar utmärkt17:33
andolitmannen: Ja? Ingen hemlighet direkt att det finns begränsningar i en anonymitet som tor erbjuder.17:34
itmannenandol< Gällande att ha en egen. Jag skrev ett ?17:34
itmannenandol< Ok. jag har inte läst om dessa begränsningar17:35
andolitmannen: Antag exempelvis en motståndare som kan övervaka både webbplatsen (etc) du besöker och din lokala ISP-lina. Utifrån det är det görbart att korrelera datamängder i tid, etc. Detta är förstås i praktiken ett större problem ifall man redan misstänker att du är du, och mest är ute efter att få det tekniskt bekräftat.17:38
andolitmannen: Sen gäller det ju att inga utav de program du använder läcker information eller har sårbarheter som kan utnyttjas.17:38
itmannenandol< Men med Tails så lär det väl inte läcka något?17:39
andolSen finns ju även den rent mänskliga faktorn, att man kan identiferas på det språkbruk man använder, den information man besitter, hur dags man är uppkopplad etc.17:39
itmannenandol< Rätt så17:39
andolitmannen: Så länge man inte aktivt gör fel eller sålänge Tails inte innehåller någon okänd sårbarhet så ska Tail tillhandahålla ett mycket bättre skydd, då det är mycket svårare att utav misstag skicka saker i klartext, etc.17:40
itmannenandol< Ja det gäller så klart att tänka till om man nu vill vara anonym17:40
andolSen handlar det ju även om en gradskillnad, vilka man vill vara anonym från, och hur motiverade dessa är.17:41
itmannenNu är jag mest intresserad av det rent tekniska. Har inga direkta orsaker att inte visa vem jag är.17:41
andolLite skillnad på att vara annonym för att man vill uttrycka en inkorrekt politisk åsikt eller ifall man vill vara annonym för att man ska sälja kärnvapen till nordkorea, typ.17:41
itmannen:)17:42
itmannenMen det funkar utmärkt med TOR t.ex för att dölja för "normala" forumläsare.17:43
itmannenJag inbillar mig att gemene man inte ens vet hur man bäst söker ett IP17:44
andolJo, vad gäller att besöka vanliga forum torde risken som sagt vara störst att man torskar dit på språkbruk etc.17:44
itmannenHelt rätt17:44
itmannenGamla rutiner vid skrivande kan synas ganska lätt17:45
andolDet här är förövrigt en rätt pedagogisk modell som visar vad som är skyddat mot vem när man använder tor och/eller https - https://www.eff.org/pages/tor-and-https17:47
andol(Med reservation för mer avancerade mitm-attacker.)17:51
K350Kan inte ta bort filer från en USB sticka som tydligne bara är läsbar. Hur fiar man det?17:58
K350Hur gör man den alltså skrivbar....17:59
yarrekör en disk check på den?18:00
K350Hurdå?18:01
larsemilevfening18:42
Philip5kväller18:48
swecarpnatten18:57
swecarpmga4b1Philip5:  kena19:29
Philip5kena19:31
Philip5fint nick du har nu ;)19:31
swecarpmga4b1Philip5:  japp test kör pre beta1 i live version funkar fint kollar även på lite program som man kanske skulle testa när fyran kommer19:34
Philip5oki19:35
swecarpmga4b1digikam 3.5.0 ser fin ut19:38
Philip5jo19:38
Philip5det är som vanligt najs19:38
K350qc19:55
K350c19:55
K350c19:55
K350q19:55
David-Astrax på tv "We Are Legion" Kunskapskanalen 22:40-23:40. om hacker-aktivisterna Anonymous (repris från lör,mån,tis)21:38
David-Anyss på tv: dokumentär om kriget i Sri Lanka. viktigt budskap förstört av känslosam pålagd musik21:40
* David-A tänker maräng-glass o skivade äpplen balanserar varandra onyttighetsvist23:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!