/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/18/#ubuntu-dk.txt

=== JohnDoe_1 is now known as JohnDoe_DK1
Ubuntubruger9?spørgsmål - Jeg er HELT ny på Ubuntu.. Skal jeg vælge ver 12.04 eller 13.10?11:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!