/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/19/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: vad hände igår?16:16
Philip5Flygisoft: var bara jag och x_link i kanalen och det är man ju inte van med16:16
FlygisoftVi körde ominstallation maskinen som kör BNC-servrarna16:17
Philip5så pass16:18
Philip5och drabbar 3e part16:18
Philip5Flygisoft: sätter du på vinstmaskinen ikväll? kan man lita på att den garanterar vinst?16:33
FlygisoftMjo blev lite längre driftstopp än väntat16:34
FlygisoftHaha mycket möjligt :P16:34
Flygisoftgår det inte på vanliga kanalerna då? :P16:34
Philip5jo16:34
Philip5men om du kör matchen i din vinstmaskin kanske det garanterar vinst?!16:35
Philip5inte ens maxjezy var ju här igår16:53
Philip5Flygisoft: har du glömt sätta på vinstmaskinen? det går inge bra för sverige...20:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!