/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/24/#kubuntu-se.txt

Philip5så där ja... då har man shoppat sig en scanner16:53
Philip5lite kaffe och sedan unboxing16:53
QTmaxjezyfilmar du unboxing?16:56
QTmaxjezyjag väntar på pizza, kanske ska filma en sån unboxing?16:56
QTmaxjezyva har vi här då? ohoh, pizzasallad16:57
Philip5hehe nä orkar inte filma sånt16:57
Philip5skulle vara om det var något väldigt speciellt16:57
QTmaxjezydet är ju just sånt som andra inte unboxar man ska unboxa16:57
QTmaxjezyalla unboxar ihone 5s16:58
Philip5jo men en scanner är inte så sexig16:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!