/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/24/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen.07:26
lordzettlo08:23
lordievaderGoedemorgen lordzett, hoe is het ermee?08:23
lordzettgoed goed08:25
lordzettijndlijk ubuntu weer beetje aan het werk op deze pc08:26
lordzetten ik had mijn ubuntu hard nodig voor mijn teken tools voor de msx08:26
lordzettdruk bezig een  nieuwe bluaw te kiezen voor mijn site. de vel blauw is niet voor ieder te lezen.08:29
lordzettlordievader, hoe is het daar dan?08:30
lordievaderGaat goed, ben bezig met wat huiswerk.08:33
lordzettpfff08:34
lordzetthuiswerk moet ik ook nog doen.09:46
lordzettgehoopt een jaar of 10 geleden er mee klaar te zijn maar jammergenoeg neit09:46
Pabzhey hallo15:04
lordievaderHey Pabz, hoe is het ermee?15:04
Pabzgoed, nog geen boot problemen gehad haha15:04
Pabz;-)15:04
Pabzheb je ervaring met Conky? Ik heb het nu draaiende met de infinite theme15:04
Pabzmaar krijg nog 2 foutmeldingen15:05
PabzConky: can't open /sys/class/power_supply/BAT1/uevent: No such file or directory Conky: can't open /proc/acpi/battery/BAT1/state: No such file or directory Conky: unknown variable  Conky: unknown variable  Conky: unknown variable  Conky: unknown variable15:05
Pabzen ik heb een opdracht toegevoegd aan het opstartmenu, maar hij wil niet automatisch opstarten15:06
Pabzsuggesties?15:06
lordievaderNope, geen ervaring mee. Heb je gekeken of die dingen bestaan?15:08
PabzIk heb wel /sys/class/power_supply/BAT015:10
Pabzmmm15:12
Pabzff kijken in de bestanden15:12
Pabztrouwens, hoe kan ik hem automatisch laten opstarten? Het script wat ik heb toegevoegd aan opstarttoepassingen doet het niet automatisch15:12
Pabzwel als ik het handmatig doe in terminal15:13
Pabzsh ~/.conky/startconky.sh15:13
lordievaderPabz: Hij heeft een display nodig geloof ik?15:15
Pabzhoe bedoel je?15:15
lordievaderPabz: Laat hij iets op je scherm zien?15:16
Pabzja op het bureaublad, allemaal fancy metertjes :-)15:16
lordievaderPabz: Juist, heb je je display variabele (DISPLAY) geset wanneer je het commando laat uitvoeren?15:17
Pabznee, volgens de readme hoefde je alleen dat script toe te voegen aan de opstarttoepassingen15:18
lordievaderJe kunt het ook in je ~/.profile stoppen met "DISPLAY=:0" voor je commando.15:20
Pabzmaar dan moet ik waarschijnlijk het complete script verplaatsen?15:21
lordievaderPabz: Lijkt mij niet.15:23
Pabzzal het eens proberen15:23
lordievaderPabz: Tenzij er stomme aannames worden gedaan.15:23
=== BlackDex_ is now known as BlackDex
Pabzlordievader, zijn betere terminals die je kunt gebruiken?15:36
Pabzof sowieso apps waarvan jullie zeggen die moet je echt hebben15:36
Pabz?15:36
lordievaderPabz: Beter is subjectief, ik vind zelf zsh in combinatie met byobu erg fijn.15:37
Pabzwat maakt dat fijn dan? Ik heb nu niet veel meer dan een command line waar je geen sneltoetsen kunt gebruiken15:38
lordievaderPabz: Gebruik je sh?15:39
lordievaderhttp://en.wikipedia.org/wiki/Z_shell15:40
Pabzik ben nog niet zo heel erg into linux :P. Gebruik nu de standaard shell van ubuntu15:40
Pabzheb momenteel nog een beetje het gevoel dat ik het overzicht mis. Ik kan veel installeren en repo's toevoegen etc, maar als ik het dan toch niet gebruik hoe verwijder je ze dan bijvoorbeeld weer?15:41
PabzIs ubuntu tweaks daar bijv goed voor of maakt het niet zoveel uit15:41
Pabzen hoe kan je bijvoorbeeld zien wat je uiteindelijk wel en wat je niet gebruikt etc etc15:42
Pabz:-)15:42
lordievaderVeel komt met ervaring. Als je een nieuw commando tegen komt lees de man-page door: "man <commando>". Bijvoorbeeld: man apt-get; Lees je ook gelijk hoe je dingen deinstaleerd.15:46
lordzettlo ppl18:04
Fermataloo18:04
frank1hallo hoe krijg ik eth1 geactiveerd? secrets zijn niet geleverd20:59
frank1ik draai kubuntu 13.1020:59
trijntjefrank1: secrets?21:01
frank1in mijn scherm komt dat te staan21:02
frank1nu vermoed ik dat  hij mijn netwerk niet herkend of wactwoord kwijt is21:03
frank1maar kan niet vinden waar dat in te stellen  of te zien welke netwerken beschikbaar zijn21:03
trijntjeeth1 is het bekabelde netwerk21:04
frank1gebruik op laptop draadloos, maar kom  niet op internet21:05
frank1bug?21:05
frank1heb nu opnieuw opgestart krijg melding  draadloos interface (eth1)- activeren mislukt21:07
frank1daar onder  secrets zijn niet geleverd21:07
trijntjeik weet niet precies, ik gebruik geen kubuntu, maar die melding klinkt alsof je de sleutel van het netwerk niet kent21:07
frank1ja dat dacht i k ook al ,maar  hoe kom ik ergens waar ik dat kan kontroleren of instellen ?21:08
frank1moet bij proxy auto detecteren aan staan of gee proxy?21:12
frank1geen21:12
frank1heb gevonden inderdaad wachtwoord bij commando uitvoeren netwerkbeheer21:22
frank1dan krijg je te zien welke beshikbaar zijn21:23
frank1was wel raar   mijn wachtwoord  om op de pc in te loggen stond er in21:24
frank1start nu op om te kijken of het onthouden is21:24
frank1werkt!21:26
=== b0zax is now known as Scipio

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!