/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/24/#ubuntu-vn.txt

vubuntor683??06:35
vubuntor683alô06:35
vubuntor683cho e hỏi tại sao ip e lại bị cấm mặc dù em ko làm j06:35
vubuntor703Mình cài ubuntu 13.10 download từ trang chủ nhưng cài xong vào thì ko thấy các thanh bar đâu cả???08:48
_Tux_vubuntor703: có thể do driver của VGA nên nó thế08:51
vubuntor296_Tux_: sang đây hỏi vậy, bên kia k ổn :(08:54
vubuntor703vậy cần sửa lỗi ntn hả p?08:59
_Tux_vubuntor703: cài driver hoặc thay thế driver hiện tại09:00
_Tux_cái này thì phải xem bạn đang dùng VGA nào đã09:00
vubuntor703ồ, máy mình chỉ có card onboard thui bạn ạ!!09:01
_Tux_onboard của hãng nào09:03
_Tux_giờ thiếu gì card onboard của nVidia hay AMD09:03
Stanley00*Nguyên nhân dẫn đến việc bạn bị cấm tham gia là: Spammer*11:59
Stanley00help me _Tux_12:00
Stanley00:|12:00
=== CoconutCrab is now known as HappyCrab
vubuntor164xin chao, minh moi su dung Linux. Trong luc tim thong tin tren mang vo tinh chuyen den link cua dien dan. Minh muon dang ky vao dien dan nhung IP cua minh da bi lock. Khong biet co cach nao giup minh khong a?19:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!