/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/11/25/#kubuntu-se.txt

PeyamTjena16:07
Peyamitmannen, är det här du håller hus?16:07
Peyamx_link, råkar du vara admin på #ubuntu-se ?16:07
QTmaxjezyPhilip5, det var en annan här som började sitt nickname med P idag, gissa vem?20:11
Philip5du?20:23
QTmaxjezynäe, peyam20:47
Philip5hoppla22:22
Philip5QTmaxjezy: om du undrar vad du borde ge mig i julklapp i år så kan jag ju tipsa om att det här kan vara lagom... http://www.blocket.se/blekinge/Phase_One_P30__50294689.htm23:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!