/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/01/#ubuntu-cat.txt

josepgallartBon any !!!:P20:58
rafael_carrerasbon any, josepgallart20:58
alexmbon any, ubuntaires20:59
rafael_carrerasbon any, alexm20:59
rafael_carreras############################################################21:02
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:02
alexmbon vespre21:03
josepgallartbon vespre21:04
rafael_carrerasel primer punt és21:04
rafael_carrerasProjecte Òmnia-Ubuntu21:04
rafael_carrerasEstat de la qüestió21:04
rafael_carrerasno sé si recordareu el tema21:05
rafael_carrerasel cas és que des del punt òmnia volien engegar una mena de campanya per instal·lar ubuntu als centres21:05
josepgallartno :(21:05
josepgallarta ok21:06
rafael_carrerasi van encetar un wiki per començar a preparar cises21:06
rafael_carreras coses21:06
rafael_carrerascom install parties i ajudes diverses21:06
rafael_carrerasels vam dir que els ajudaríem21:06
rafael_carrerasperò ni tan sols s'ha engegat res... :-)21:06
alexmno han muntat el wiki?21:07
rafael_carrerasja fa un any d'això, en vam parlar a la festa de laMina21:07
rafael_carrerassí, el wiki està muntat21:07
rafael_carrerasespera que el cerco21:07
rafael_carrerashttp://xarxa-omnia.org/wiki/index.php?title=P%C3%A0gina_principal21:10
alexmd'acord21:11
alexms'han posat en contacte amb tu per veure què podem fer?21:12
rafael_carrerasno21:12
rafael_carrerasl'última paraula, de fa un any, és que ells començarien a omplir el wiki ique ja veuríem com ens involucraríem nosaltres21:12
rafael_carrerasnomés volia recordar-ho21:13
alexmveig molt poc moviment al wiki el darrer any, la majoria spammers21:14
rafael_carreraspodria enviar un correu a la Martina i el David a veure si respiren21:14
alexmhttp://xarxa-omnia.org/wiki/index.php?title=Especial:Canvis_recents&days=365&from=21:14
alexmcrec que podem fer una crida a la participació de la comunitat ubuntaire en el projecte21:15
alexmperò abans ens caldria tenir clar quin tipus de contribucions volen21:15
rafael_carrerasalexm: primer hem de veure si encara estan interessats, ja ha passat un any21:15
alexmem sembla bé21:16
alexmsi ells han perdut interès en el tema no cal pas fer-ne difusió21:17
rafael_carrerasmolt bé, ja m'he cercat la feina jo sol :-)21:17
rafael_carrerassegüent tema21:17
rafael_carrerasLloc per la festa ubuntaire21:18
rafael_carrerasS'hauria de fer la crida per trobar-lo21:18
rafael_carrerasbé, ja toca anar a cercar un lloc per la festa21:18
alexmcal que vagin amb compte de no posar contrasenyes, com a la pàgina http://xarxa-omnia.org/wiki/index.php?title=Usuaris21:18
rafael_carrerasalexm: els ho diré21:18
alexmd'acord, tens alguna candidatura potencial?21:19
rafael_carrerasbé, hi ha un pre-contacte de l'última ugj21:20
rafael_carrerascontacteré amb ell, però faré també la crida universal21:20
josepgallartaviam si quedem a la comarca!!21:21
alexmjo tinc un tema interessant per la udj que podria facilitar les instal·lacions a les festes21:22
alexmes tractaria d'aconseguir que les instal·lacions arrenquin des del servidor dels miralls21:22
alexmsense que calgui tenir clauers usb21:22
rafael_carrerasés màgia?21:22
alexmseria una instal·lació per xarxa, les imatges de netinstall ja són als miralls21:23
josepgallartaixo es el que ja es fa amb debian?21:23
alexmnomés cal fer que se serveixin quan arrenquin els ordinadors21:23
alexmamb ubuntu també es fa21:24
alexmno m'estic inventant res, només es tracta de muntar el servidor de PXE i fer que els ordinadors arrenquin per xarxa21:24
josepgallartmolt interesant21:25
alexmpot ser un projecte interessant però cal provar-ho bé i per això he pensat en fer-ho durant la udj21:25
rafael_carrerassí, funciona amb qualsevol ordinador?21:25
alexmla majoria d'ordinadors moderns tenen bios que arrenquen per xarxa21:25
alexmsinó també es pot fer amb un clauer usb ;-)21:25
alexmla gràcia és que el clauer seria el mateix per tothom, no caldria actualitzar-lo ni res21:26
rafael_carrerasmolt bé, doncs apunte-m'ho per la propera ugj21:27
alexmd'acord, abans de la udj ja miraré d'escalfar motors per tenir-ho llest per fer les proves21:28
alexmse sap en quina data serà la udj'21:28
alexm?21:28
rafael_carrerasno21:28
rafael_carrerastambé hauríem d'anar mirant-ho, oi? :-P21:28
alexmespero que no coincideixi amb la mini debconf que farem a barcelona al març21:29
rafael_carrerasespera que ho miro21:29
alexmjo ho estic mirant però la xarxa em va molt lenta21:30
rafael_carrerasno, la ugj és a l'abril21:30
alexmgenial21:30
rafael_carrerasbé, doncs ja estem, oi?21:32
alexmuna darrera cosa21:32
josepgallartalerta amb el maig que tenim eleccions europeees, si podem evitar la coincidencia us o agraire molt21:32
alexmvaig parlar amb en crazy per lo dels daus21:32
alexmté la versió online a http://lab.clausdevidre.com/GDR/ però va publicar-ne el codi a https://github.com/crazyserver/gdr21:32
alexmla darrera versió ja té en compte que no hi hagi repetits21:33
alexmdiu que podem utilitzar-lo o millorar-lo com vulguem21:33
rafael_carrerasjosep, tinc les eleccions apuntades21:34
rafael_carrerasalexm: molt bé21:34
josepgallartrafaelcarreras +121:34
alexmaleshores per mi ja estem21:35
rafael_carrerasmolt rebé21:35
rafael_carreras###########################################################21:35
rafael_carrerasbona nit a tothom21:35
josepgallartbona nit a tots21:35
alexmbona nit21:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!