/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/03/#ubuntu-no.txt

Mathiasmulig å deaktivere HUD i enkelte programmer?22:47
Malinux_godt spørsmål, og det hadde gjort ting enklere i f.eks. en del spill der alt gjerne er noe annet. Jeg har av den grunn om jeg spiller spill i dosbox brukt gnome-panels i stedet for unity22:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!