/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/05/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger8hej21:26
Ubuntubruger8jeg kan ike starte min pc op er her nogen der har et bud hvad jeg kan gøre21:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!