/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/05/#ubuntu-ro.txt

=== ddf is now known as fdd
vaneaBună dimineața22:48
vaneaPoate ați putea să mă ajutați22:48
vaneavreau să creez cîteva mape din bash în felul următor mkdir -p G{1..6}, însă cifra 6 trebuie să se introducă din terminal. am modificat rîndul de mai sus în mkdir -p G{1..$i};  dar din păcate se crează doar o mapă în loc de șase22:50
vaneaaici e codul întreg http://pastebin.com/NKvCwBEc22:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!