/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/05/#ubuntu-rs.txt

=== dungodung|away is now known as dungodung
ock0re4kako se linux gurui odnose preme wine-u? Da li se to smatra izvesnim "svetogrdjem", tako da se izrazim, ili je potpuno opusteno?18:47
maletaskizavisi šta se koristi sa wineom :P18:50
=== olujicz- is now known as olujicz
Kolega2357Zasto mi ubuntu mesa cirilicu i latinicu kada postavim da mi jezik bude srpski latinica?20:25
=== dungodung is now known as dungodung|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!