/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/05/#ubuntu-vn.txt

vubuntor105alo alo02:25
vubuntor105http://i1009.photobucket.com/albums/af216/vanessa9589/unnamed.jpg?t=138888894502:48
vubuntor105e gap cái trường hợp này khi khỏi động vào redhat02:48
vubuntor105nó cứ đẩy ra 1 đông log báo lỗi Open VPN đó02:49
vubuntor105ko login vào hệ điều hành được02:49
vubuntor105ai biết chỉ giúp với02:49
luyencó ai ko ạ cho em mình hỏi chút08:28
vn151502510ok08:28
luyenmình cái ubuntu 12.0408:28
luyenthì máy nhận wifi được tầm 2 phút rồi lại dis08:28
luyenvà ko hiện lên nữa08:29
luyenvà mình dùng ubuntu 13.10 thì bình thường!08:29
vn15150251012.04.3 update xong vẫn bị vậy à?08:31
luyencụ thể là ngày xưa mình cài và chạy bình thường08:32
luyen1 thời gian sau quay lại cài để dùng thì dính lỗi này08:32
vn151502510sau khi dis, mình có thể kết nối lại không?08:33
luyenko ạ08:33
vn151502510giờ đang dùng à?08:33
luyennó ko hiện ra list các wifi08:33
luyengiờ đang ubuntu 13.1008:34
luyenvà 1 vấn đề nữa là ko thể cài được wine08:34
vn151502510mình dùng lubuntu, khi sleep nhiều lần cũng bị *disable* wifi.08:34
vn151502510chạy lệnh `sudo killall -s TERM NetworkManager` để nó tự khởi động lại là được08:35
vn151502510cài wine trong 13.10?08:36
luyenko phải là nó bị disable, wifi vẫn enable mà, kiểu như nó bị mất ko nhận được card wifi nữa08:36
luyenvâng cài wine là trong 13.10 ạ08:37
vn151502510wifi, có phím bấm bật/tắt wifi ko?08:37
luyenhow can i do it? i'm just use linux in short time08:37
luyencó, nhưng chắc chắn ko phải vì nó08:38
luyenmà thôi cám ơn anh nhé08:38
luyenanh cho em hỏi về cái wine ấy08:38
vn151502510thử `sudo apt-get install wine` xem nó báo gì08:39
luyenThe following packages have unmet dependencies:08:41
luyen wine : Depends: wine1.6 but it is not going to be installed or08:41
luyen                 wine1.7 but it is not going to be installed08:41
luyenE: Unable to correct problems, you have held broken packages.08:41
luyenđây ạ08:41
vn151502510hix, trước mình bị kiểu này do cài nhiều thằng bên ngoài quá, thực sự cũng không biết phải làm sao08:41
luyenvâng08:42
_Tux_luyen: update repo đi08:42
_Tux_thiếu đồng bộ các gói nên nó bị vậy thôi08:43
_Tux_còn vụ wifi thì card loại nào?08:43
luyenanh có thể viết lệnh cho em được ko ạ08:43
_Tux_luyen: sudo apt-get update08:43
luyencái wifi đấy là khi dùng 12.04 thồi còn 13.10 thì ổn định ạ08:43
luyenklq, nhưng anh Tux này cùng tên trên diễn đàn phải ko ạ?08:44
_Tux_luyen: giải trình nhiều quá08:44
luyenam vừa update và chạy lại install thì vẫn bị lỗi như nãy08:46
_Tux_luyen: dùng mirror nào?08:47
luyencạc tên là broadcard sao ấy ạ08:47
_Tux_!bg08:47
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide08:47
SuperLuserv2[ Cydia.vn - Cydia Việt Nam ] - wiki.ubuntu-vn.org08:47
_Tux_luyen: đọc qua cái này đi đã08:47
_Tux_ôi đệt08:47
_Tux_sếp khanhpt redirect đi đâu vậy cà08:48
_Tux_luyen: lspci | grep -i network08:48
luyen02:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter (rev 01)08:49
luyencái link anh kia cho đi đâu ấy vậy?08:49
_Tux_.g BCM4313 ubuntu 13.1008:50
SuperLuserv2_Tux_: http://askubuntu.com/questions/368448/13-10-bcm4313-network-problems-after-update08:50
_Tux_luyen: đó08:51
_Tux_giải pháp đấy08:51
_Tux_google giỏi vãi08:51
_Tux_luyen: thế đang dùng mirro nào?08:51
_Tux_hỏi nãy giờ rồi08:51
luyenem ko biết mirro là gì >.<08:51
_Tux_s/mirro/mirror08:52
SuperLuserv2_Tux_ meant to say: luyen: thế đang dùng mirror nào?08:52
_Tux_luyen: repo dùng để update ubuntu ấy08:52
luyenem ko biết ạ08:53
luyenvới lại em bảo là cái wifi ấy nó chỉ bị trên 12.04, giờ em dùng 13.10 ổn định mà, cho em hỏi về cái wine kia ấy08:54
_Tux_luyen: 12.04 cũng có thể cách xử lý tương đương vậy08:54
_Tux_luyen: đổi mirror sang cái nào up2date là được08:55
luyena chỉ luôn cho em cách xem mirror của em ở đâu đi08:56
=== _Tux__ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux__
=== _Tux__ is now known as _Tux_
_Tux_mạng lởm quá09:05
=== _Tux__ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux__
_Tux__má nó09:40
_Tux__kéo torrent nhiều mà rớt cả WAN09:40
_Tux__lolz09:40
=== CoconutCrab is now known as EmoCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!