/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/10/#ubuntu-dk.txt

kasperd?spørgsmål Hvis jeg starter en kommando fra .ssh/config med LocalCommand og en anden kommando på serveren med .ssh/authorized_keys, hvordan kan jeg så udveksle nogle data mellem de to kommandoer?16:32
nickoekasperd: Hvad vil du opnå?16:41
nickoeJeg kender ikke lige itl ~/.shh/config16:42
nickoeHvad er pointen med LocalCommand?16:42
nickoekasperd: Har du fået authorized keys til at funke?16:42
kasperdnickoe: Jeg har været offline fra 17:40 indtil nu.22:32
kasperdJeg har ikke fundet ud af mere.22:32
kasperdDa jeg stilte spørgsmålet havde jeg allerede fundet ud af, hvordan jeg kan starte en kommando på klienten med LocalCommand,22:33
kasperdog jeg vidste også hvordan man starter en kommando på serveren gennem authorized_keys22:34
kasperdMen jeg ved stadigvæk ikke, hvordan jeg bærer mig ad med at få de to kommandoer til at kommunikere med hinanden.22:34
kasperdDe har begge mulighed for at skrive til tty'en og læse fra tty'en.22:35
kasperdMen det kan ikke uden videre bruges til at kommunikere mellem dem.22:36
nickoekasperd: altså -- normalt så er ssh bare for fjern administration, og man kan bruge det til at laven en sikker ssh tunnel og sådan noget. Hvad er det for en type programmer du vil have til at kommunikere, har de ikke en netværks protokol eller?23:36
nickoeDer er umiddelbart ikke meget sjov ved at de kan skrive til tty, men jeg udelukker ikke at du kan pipe dem til ssh alligevel23:37
kasperdJeg har ikke skrevet programmerne endnu. Det giver ikke meget mening at begynde på at skrive dem, før jeg ved hvordan de skal kommunikere med hinanden.23:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!