/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/10/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen.08:14
jpjacobsHmm, op mijn nieuwe installatie van ubuntu bijzonder veel last van dingen die segfaulten (bv the bluetooth pin input dialoog, unity (daarna overgeschakeld naar kde), ...)09:38
hans_goede avond18:33
hans_hoi18:44
burt_heeft er iemand tijd om te helpen met een mounting probleem?20:23
vgmaartengoede avond, iemand die hier leest om me te helpen met mijn grafische kaart in ubuntu 12.0420:29
vgmaartentoevallig?20:30
trijntjewat is het probleem?20:34
vgmaartener staat grafisch onbekend20:34
vgmaartenin de terminal dit ingetikt: lspci | grep VGA20:35
vgmaartenAdvanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV360 [Radeon 9600/X1050 Series]20:35
trijntjeburt_: vertel20:36
trijntjevgmaarten: heb je al extra stuurprogramma's geinstalleerd?20:37
vgmaartenjah, daar kan niets gevonden worden20:37
vgmaartenik ben nog een noob, maar kwam wel deze link tegen: http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-2142275.html20:37
vgmaartenheeft dat er mee te maken?20:37
trijntjevgmaarten: heb je problemen met je grafische kaart?20:39
vgmaartennee, maar ik heb het idee dat hij op de onboard chip draait, en de hardwareversnelling niet gebruikt. Of kan dit niet?20:40
trijntjein linux is het uitzonderlijk als je zelf nog drivers moet installeren, over het algemeen kan linux zelf al goed met de hardware omgaan.20:40
vgmaartenhmm, dat zou betekenen dat hij gewoon niet de naam weergeeft bij systeeminstellingen, maar dat hij hem wel gebruikt?!?20:40
trijntjeburt_: je kan beter hier praten, dan kunnen andere mensen ook meelezen en je helpen20:41
trijntjevgmaarten: het zou kunnen, hier staat dat de kaart vanaf 12.10 fully supported is: https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver20:42
burt_ok :p20:42
burt_wel ik ben ook nieuw met ubuntu  en het volgende , [21:40] <burt_> als ik ubuntu opstart kent hij mijn andere interne schijven niet [21:41] <burt_> als ik ze via home aanklik dan verschijnen ze links in de balk maar zou graag hebben dat ze automatisch herkent worden bij het opstarte [21:42] <burt_> ik zit wat vast met deze link https://help.ubuntu.com/community/Fstab20:43
trijntjeik zou als je geen problemen hebt gewoon niks doen. In april kan je dan naar de laatste versie upgraden en dan heb je sowieso automatisch de laatste drivers20:43
trijntjeburt_: wat probeer je te doen?20:43
burt_ik draai xbmc via ubuntu maar als hij opstart kent hij mijn schijven niet waar mijn bestanden opstaan dus verlaat ik xbmc en klik ik ze aa, in de home folder20:44
burt_dan herstart ik xbmc en lukt het, maar kunnen ze niet onmiddellijk herkend worden bij het opstarten van ubuntu20:45
burt_?20:46
trijntjedat kan wel ja, kan je een terminal openen (ctrl + alt + t) en de uitvoer van het commando 'cat /etc/mtab' op pastebin.com zetten?20:46
burt_ok20:47
trijntjeen dan die link weer hier plaatsen20:49
vgmaartenok, bedankt voor de hulp!20:50
burt_http://pastebin.com/FSxC5WGD20:51
trijntjeburt_: Is de partitie /dev/sda2 de extra partitie die je automatisch wilt aankoppelen?20:53
burt_ik heb er 2, hoe kan ik zien dat het die zekr zijn20:55
trijntjekan je in de map /host kijken of daar je bestanden zijn?20:56
burt_in xbmc bedoel je?20:56
trijntjeja, bijvoorbeeld20:56
trijntjeof doe 'ls /host' in een terminal20:57
burt_volgens mij niet20:58
burt_program files x86 staat er tusse20:59
burt_helpt dit miscchien, dit commando gedaan  'sudo blkid'21:01
burt_en dan gaat het over sda3 en sdb121:02
trijntjeis de partitie nu wel aangekoppeld?21:02
burt_ik klik ze aan via home folder en dan kome ze links bij in de balk21:03
trijntjeja, maar heb je dat nu gedaan? Kan je nu de bestanden zien?21:04
burt_ja21:05
trijntjekan je nu nog een keer de output van dat eerste commando plaatsen?21:06
burt_http://pastebin.com/m6mNXdD221:08
burt_je bedoelt deze he cat /etc/mtab?21:09
trijntjeja, /etc/mtab21:09
burt_http://pastebin.com/yM4XxWHb21:10
trijntjeben je vanaf een cd opgestart?21:12
burt_nee wubi..21:12
trijntjeah ok, ik zie nu 3 nieuwe partities er bij, System Reserved, New Volume en WDC, weet je op welke jouw bestanden staan?21:13
burt_wdc en new volume21:13
trijntjeok, dan moet je het volgende doen21:14
trijntjesudo mkdir /mnt/NV /mnt/WDC21:14
trijntjesudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup21:14
trijntjesudo nano /etc/fstab21:16
trijntjeen dan de volgende twee regels aan dat bestand toevoegen21:16
trijntjeUUID=981A806F1A804BE6 /mnt/NV fuseblk rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096 0 021:16
trijntjeUUID=BC62640F6263CD28 /mnt/WDC fuseblk rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096 0 021:17
burt_ok mag ik dan de terminal gewoon sluiten of eerst save?21:21
trijntjeeerst opslaan21:21
trijntjeals je dan via ubuntu die partities weer ontkoppeld kan je testen of de aanpassingen gewerkt hebben21:22
burt_welke command is dat, justify?21:22
burt_of vraagt hij het bij exit21:23
trijntjehij vraagt het ook bij exit21:23
burt_ok euh, het is toch gewoon hoedje x om af te sluiten?21:25
trijntjenee, dat hoedje staat voor control21:25
trijntjeik weet ook niet precies waarom ;)21:28
burt_:p21:28
burt_nu verdwijnen ze bij devices en komen ze bij computer te staan21:28
burt_en het werkt al in xbmc21:28
burt_bedankt!21:28
trijntjegraag gedaan, ik ben wel verbaasd, ze zouden het nog niet moeten doen ;)21:30
trijntjexbmc zal wel proberen ze automatisch aan te koppelen, en dat lukt nu doordat we dat configuratiebestand hebben aangepast21:31
burt_is nog allemaal chinees voor mij ..21:35
burt_ksnap de bedoeling maar al die codes21:36
trijntjeja, ik moet ook altijd opzoeken hoe dat precies moet hoor21:38
burt_nog is bedankt in ieder geval , hier kom ik zeker terug waarschijnlijk... :p21:41
burt_hey , ik heb daarjuist wat aanpassingen gedaan met partities met fstab, kan ik dit terug ongedaan maken want na een reset herkent ubuntu ze niet meer22:19
burt_dit heb ik eerst gedaan voor ik wijzigingen aan bracht sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup22:20
lordievaderburt_: sudo mv /etc/fstab /etc/fstab.stuk&& sudo mv /etc/fstab_backup /etc/fstab22:23
burt_thx22:27
JanChm, welke versie van Ubuntu is dat?22:31
JanC12.04 misschien?22:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!